Marcin Ajs

Artykuły autora

Pranie pieniędzy - większa odpowiedzialność i wyższe kary dla obowiązanych

Prawo gospodarcze Finanse

Obowiązująca od kilku dni nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła znaczące rozszerzenie kręgu osób odpowiedzialnych za naruszenia obowiązków ustawowych przez instytucję obowiązaną, a karą za to może być grzywna w wysokości nawet miliona złotych - piszą Aleksandra Widziewicz i Marcin Ajs

05.12.2019

Brexit utrudni ekstradycję Polaków z Wlk. Brytanii

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja

Funkcjonująca w polskim porządku prawnym od 2004 roku instytucja Europejskiego Nakazu Aresztowania od 31 października 2019 r. może okazać się znacznie mniej efektywna w ściganiu obywateli RP, którzy popełnili przestępstwa w kraju, a teraz przebywają na terenie Wielkiej Brytanii.

12.10.2019