Hanna Hendrysiak

Artykuły autora

Gminy nie wykorzystują pełni możliwości, jakie daje kontrola zarządcza

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

„Wystarczy” skorzystać z dobrodziejstwa kontroli zarządczej, by zminimalizować ryzyka i poprawić skuteczność realizacji działań i osiągania celów – mówi Patrycja Szulin, praktyk kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania jakością, audytor w samorządzie, audytor wewnętrzny CGAP, komentując zalecenia pokontrolne NIK dotyczące działań gmin, mające na celu zwiększanie dochodów własnych.

05.02.2024

NIK: Kontrola zarządcza w miastach niedomaga, ale są i dobre praktyki

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

NIK po kontroli dotyczącej dochodów własnych zaleciła, aby prezydenci i burmistrzowie miast wprowadzili skuteczne narzędzia systemu kontroli zarządczej. Pozwoli to ograniczyć nieprawidłowości w poborze podatków, w prowadzeniu postępowań o udzielanie ulg, w spłacie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych, a także - poprawić egzekucję należności z tytułu dochodów własnych.

30.01.2024

Kontrola zarządcza chroni przed naruszeniami dyscypliny finansów publicznych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Zarządzanie oświatą Kontrola zarządcza

Należyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej zapobiega naruszeniom dyscypliny finansów publicznych. Musi jednak być świadome i konsekwentne, a rozwiązania systemowe, indywidualnie dostosowane do każdej jednostki samorządu terytorialnego – mówi Anna Królak, audytor wewnętrzny, biegła sądowa, autorka szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych.

15.06.2023

Samorządowcy chcą maksymalnych stawek za egzaminy na prawo jazdy

Prawo karne Samorząd terytorialny Transport

Dziś bardziej opłaca się podejść do egzaminu na prawo jazdy, niż wykupić jazdę doszkalającą. Koszty zbliżyły się do siebie, bo opłaty za egzamin nie były podwyższane od ponad 8 lat. Zdaniem województw, bez natychmiastowej podwyżki opłat ośrodkom ruchu drogowego grozi zapaść. Samorządy proponują więc górną granicę stawek maksymalnych, np. egzamin praktyczny na najpopularniejszą kategorię B miałby kosztować 250 złotych.

20.04.2022
1  2  3  4  5  6  7  8  9    19