Lex/Kancelaria

Artykuły autora

Samorząd będzie promował zawód doradcy podatkowego

Rynek

Na grudniowym posiedzeniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów działania komisji stałych i zespołów KRDP. Działania w zakresie promocji doradztwa...

29.12.2011

UE: wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności

Rynek

Od 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 1189/2011 z 18 listopada 2011 r. ustalające szczegółowe przepisy dotyczące niektórych przepisów dyrektywy Rady...

28.11.2011
1  2  3  4  5  6  7  8  9    20