Będą one polegać na propagowaniu wiedzy o roli doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie poprzez działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz wizerunkowym. Adresatem tych działań będą potencjalni klienci (osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy), kandydaci do zawodu oraz podmioty zajmujące się prawem podatkowym.
Wyzwaniem dla samorządu ma być wzmocnienie wśród doradców podatkowych poczucia przynależności do Izby, także poprzez wskazanie korzyści wynikających z włączania się w sprawy korporacji. Aby zwiększyć zaangażowanie doradców podatkowych w działalność samorządową, podejmowane będą działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz integrujące środowisko.
Komisja KRDPO odpowiedzialna za rozwój zawodu zapowiada kontynuację działań w zakresie przebudowy stron internetowych Izby oraz RO KIDP oraz obecność Izby na portalach społecznościowych.

Joanna Polańska-Solarz

Artykuł pochodzi z: Newslettera Doradcy Podatkowego>>>