Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała odwołanie od wyniku przetargu nieograniczonego na obsługę prawną jednego z zakładów opieki zdrowotnej. Szpital odrzucił ofertę jednego z wykonawców uznając ją za niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Więcej>>>