Celem nowych przepisów wykonawczych jest usprawnienie współpracy unijnych organów podatkowych i celnych w zakresie odzyskiwania wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń.
Rozporządzenie określa szczegółowo sposób komunikacji pomiędzy organami współpracującymi i wnioskującymi, wzór formularza towarzyszącego wnioskowi o powiadomienie, wzór tytułu wykonawczego umożliwiającego egzekucję, a także skutki prawne powiadomień dokonywanych przez współpracujące państwo członkowskie na wniosek państwa wnioskującego. Jednolity tytuł wykonawczy załączony do wniosku o odzyskanie wierzytelności lub podjęcie środków zabezpieczających ma umożliwić egzekucję we współpracującym państwie członkowskim.
Przepisy wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. (Dz. U. UE L Nr 302, str. 16).


Opracowanie: Katarzyna Bogucka
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line