Adam Mariański

Doktor habilitowany nauk prawnych z zakresu prawa podatkowego, adwokat, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci w Łodzi, zarządzający działem podatkowym Kancelarii, wiceprezes Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, oddziału International Fiscal Organization, członek rady programowej Przeglądu Podatkowego, autor bądź współautor ponad stu pięćdziesięciu publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii, artykułów, glos, komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od czynności cywilnoprawnych, o podatku od spadków i darowizn oraz o doradztwie podatkowym, a także praktycznego komentarza do postępowania podatkowego.

Artykuły autora

Prof. Mariański: Zmiany w CIT będą bardzo poważne

CIT PIT

To już przesądzone. Spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT już od 1 stycznia 2021 roku Stracą, zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze takich spółek. Takie właśnie wnioski nasuwają się po lekturze projektu nowelizacji PIT i CIT ogłoszonego właśnie przez Ministerstwo Finansów. Warto zatem zastanowić się nad zmianą formy prawnej – pisze prof. Adam Mariański.

17.09.2020

Karty paliwowe - dostawa towarów czy usługa finansowa?

VAT

Tezy zaprezentowane w wyroku TSUE, choć w sposób znaczny zmieniają podejście do opodatkowania transakcji realizowanych z wykorzystaniem kart paliwowych, to jednak nie przekreślają dalszej możliwości korzystania z nich. Przede wszystkim należy wskazać, iż ryzyko przekwalifikowania dotknie jedynie niektóre podmioty – pisze prof. Adam Mariański.

08.10.2019

Podatki w biznesie – pierwsze studia MBA TAX

Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uruchamia pierwsze w Polsce studia podatkowe o interdyscyplinarnym charakterze łączące prawo podatkowe i rachunkowość. Co najważniejsze, będą one prowadzone wyłącznie dla praktyków prawa podatkowego. Zajęcia poprowadzą najlepsi w Polsce praktycy, wielokrotnie wyróżniani w rankingach doradztwa podatkowego.

30.09.2019

Prof. Mariański: Prawo o zarządzie sukcesyjnym nie załatwia wszystkiego

Ordynacja Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Obowiązująca od niedawna ustawa o zarządzie sukcesyjnym stwarza nowe możliwości przejmowania firm rodzinnych przez nowe pokolenie właścicieli. Potrzebne jest jednak budowanie świadomości dotyczącej konieczności jak najwcześniejszego podejmowania działań przygotowawczych dla sukcesji – pisze prof. Adam Mariański.

26.08.2019
1  2