Waldemar Gos

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Profesor i kierownik Katedry Rachunkowości w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Autor ponad 180 pozycji z dziedziny rachunkowości finansowej i zarządczej.

Artykuły autora

1  2  3  4  5  6