Śląskie/ Porozumienie Bytomia z Kompanią Węglową

Władze Bytomia podpisały porozumienie z Kompanią Węglową w sprawie zwrotu kosztów wynajmu mieszkań osobom ewakuowanym z uszkodzonych kamienic w dzielnicy Karb poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta...

28.08.2011

Alkomaty obowiązkowe w dyskotekach we Francji

Od jesieni alkomaty będą obowiązkowo montowane w dyskotekach i lokalach nocnych we Francji, by zniechęcić ich gości do siadania za kierownicą po alkoholu. Jazda samochodem po pijanemu to główna...

28.08.2011

Więcej ulg we wpłatach na PFRON

Na pierwsze czytanie czeka poselski projekt zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidujący złagodzenie wymagań, jakie muszą spełniać...

28.08.2011

Sekcja zwłok bez VAT

Przeprowadzanie przez instytut badawczy naukowo-lekarskich sekcji zwłok pacjentów jest usługą zwolnioną z podatku od towarów i usług....

28.08.2011

Strasburg: szybsza selekcja skarg

Skargi przeciwko Polsce, Rosji, Rumunii, Ukrainie i Turcji stanowią połowę spraw, którymi zajmuje się Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Jest ich dwa razy więcej niż rok temu. Dlatego na początku...

28.08.2011

SN: nieudana ucieczka od długu

Nie udało się uciec od długu Teresie S., która pozbyła się majątku na rzecz syna. Teraz syn musi spłacić wierzyciela matki. Wierzyciel ma prawo żądać spłacenia długu od kolejnego właściciela...

28.08.2011

MS: tylko w tym roku do e-sądu wpłynęło już milion spraw

Samorząd terytorialny

- Kiedy na początku 2010 r. ruszał pierwszy w Polsce e-sąd niektórzy mówili: to się nie uda. Jednak sukces e-sądu przeszedł oczekiwania nawet jego zwolenników. Dzisiaj wpłynęła do niego milionowa...

27.08.2011

Sąsiad wypowie się o odpadach

Ustawa o odpadach nie reguluje wprost, kto jest stroną postępowania w przedmiocie pozwolenia na zbieranie i odzysk odpadów. Zastosowanie znajduje tu więc norma ogólna jaką jest art. 28 Kodeksu...

27.08.2011

Ponad 400 osób weźmie udział w egzaminie notarialnym

Prawnicy

W dniach 7 9 września 2011 r. odbędzie się egzamin notarialny, do którego przystąpi ponad 400 osób. Nowością jest w tym roku to, że w tym roku po raz pierwszy prace egzaminacyjne z drugiej i trzeciej...

27.08.2011

SN: zadatek można zastrzec w umowie przedwstępnej

W umowie przedwstępnej dopuszczalne jest zastrzeżenie zadatku, którego przedmiot odpowiada rodzajowo przedmiotowi świadczenia z umowy ostatecznej. W takim przypadku, kontrahenci mogą oświadczyć swoją...

27.08.2011