Budowle na obszarach zagrożonych powodzią

Budownictwo

W prawie polskim nie ma szczeglnej regulacji odnoszącej się do wznoszenia obiektw budowlanych na obszarach zagrożonych powodzią. W szczeglności brak jakichkolwiek przepisw statuujących wymagania...

18.04.2011

Nowy wzorzec planu kont dla banków

Po wejściu w życie w październiku ubiegłego roku rozporządzenia w sprawie szczegłowych zasad rachunkowości bankw, koniecznym stało się określenie nowego wzorcowego planu kont dla bankw. Ministerstwo...

18.04.2011

Prokuratura zajmie się okładką "Angory"

"Otwarta Rzeczpospolita", Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii zawiadamia prokuraturę w sprawie jednej z ostatnich okładek "Tygodnika Angora". Redakcji zarzucono propagowanie treści...

18.04.2011

Niewielu adwokatów i radców zostaje sędziami

Spada liczba nominacji na stanowisko sędziego. Zainteresowani są głównie asystenci i referendarze. Do sądów rzadko trafiają przedstawiciele innych zawodów prawniczych....

18.04.2011

Bunt w szkole sędziów i prokuratorów

Łamanie przepisów zarzucają władzom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz Ministerstwu Sprawiedliwości aplikanci po pierwszym roku nauki na tej uczelni. Aplikanci kierują skargi...

18.04.2011

Prezydent Łodzi przegrał spór o kable

Biorąc pod uwagę, że linia telekomunikacyjna umieszczona w kanalizacji kablowej nie jest ani budowlą, ani też jej częścią, linia taka nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości,...

18.04.2011