Opłata za kartę wędkarską bez VAT

Opłaty za karty wędkarskie i opłaty komunikacyjne pobierane przez starostwo powiatowe nie są objęte podatkiem od towarów i usług....

11.12.2011

MSW o pomocy ofiarom handlu ludźmi

Fundacja La Strada wygrała otwarty konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i będzie w 2012 roku prowadziła Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi. Na realizację tego...

11.12.2011

Spór o gaz w arbitrażu

Rynek

Trwa wyznaczanie arbitrów do negocjacji w sprawie cen gazu między Gazpromem a PGNiG.Różnica cen ustalonych w kontrakcie i notowanych na giełdzie wymusza rozstrzygnięcie przez jeden z trybunałów...

10.12.2011

Zwolnienie z PIT świadczeń wypłacanych z ZFŚS

Świadczenia pracodawcy związane z finansowaniem działalności socjalnej o łącznej wartości nieprzekraczającej 380 zł w skali roku są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych....

10.12.2011

Kilkadziesiąt tysięcy bezpłatnych porad rocznie

Co najmniej 50 tysięcy rocznie - na tyle Maciej Boborowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych szacuje liczbę bezpłatnie udzielanych przez prawników porad prawnych. - Nasi koledzy adwokaci mają...

10.12.2011

Kanadyjscy Indianie szukają pomocy w ONZ

Kanadyjscy Indianie mają dość rządu w Ottawie. Wodzowie przegłosowali w minionym tygodniu wniosek, na podstawie którego chcą zwrócić się do ONZ o wydelegowanie specjalnego wysłannika do Kanady, aby...

10.12.2011

Nadawanie honorowego obywatelstwa to uprawnienie rady

W obowiązującym prawodawstwie brak jakichkolwiek podstaw do przyjęcia stanowiska, zgodnie z którym w realizacji zadania samorządu gminy, polegającego na przyznawaniu tytułu honorowego obywatela...

10.12.2011

W sobotę Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dopóki nie poznamy swoich praw i nie będziemy się domagać ich przestrzegania, dopóty dokumenty dotyczące praw człowieka będą tylko pustymi słowami - napisał sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon w...

10.12.2011

Stan spoczynku gwarancją niezależności prokuratorów

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin zgadza się z prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem, że stan spoczynku prokuratorów to ich prawo nabyte i gwarancja niezależności - poinformował resort....

10.12.2011