Przestępstwa rasistów pod specjalnym nadzorem

Prokurator generalny Andrzej Seremet postanowił objąć swoim monitoringiem siedem postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury okręgowe w Białymstoku, Łomży i Suwałkach w sprawie...

08.09.2011

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Publikacja porusza temat związany z realizacją konstytucyjnego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w świetle zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004...

08.09.2011

Łagodniejszy wyrok za antyrządowy napis

Do 20 godzin prac społecznych zmniejszył Sąd Okręgowy we Włocławku karę dla 19-latka, który namalował wulgarny napis przeciwko rządowi. W pierwszej instancji orzeczono karę 10 miesięcy więzienia w...

08.09.2011

GIODO ujawni dane internauty

Można się zwrócić do Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, gdy portal internetowy odmawia podania danych użytkownika, który w swoim komentarzu naruszył dobra osobiste....

08.09.2011

Weksel trudny do realizacji

Sprawa spółki Egmont pokazuje, że zabezpieczenie wekslowe to środek niepewny i przysparzający wymiarowi sprawiedliwości dużych kłopotów. Żadna z instancji nie chce wydać wyroku merytorycznego, więc...

08.09.2011