Udana emisja obligacji spółki budowlanej

Budownictwo

26 kwietnia zakończyła się pierwsza emisja obligacji spółki budowlanej Minox S.A. Firma pozyskała w ten sposób 5 milionów złotych, które przeznaczy na kolejne inwestycje.

04.05.2012

Celnicy: protesty we wtorek i czwartek oraz od piątku

Związki zawodowe Służby Celnej poinformowały w piątek, że po zaplanowanym na wtorek proteście, kolejny odbędzie się w czwartek, a w piątek akcja będzie wznowiona do odwołania. Celnicy domagają się...

04.05.2012

Rozpoczęto szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

Środowisko

W mazurskich lasach rozpoczęła się w piątek wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. W związku z weekendowym nasileniem ruchu turystycznego służby weterynaryjne zaapelowały, aby...

04.05.2012

Obowiązek prowadzenia e-dokumentacji medycznej

Jednym z podstawowych obowiązków placówek medycznych jest prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów. Obowiązek ten wynika z art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i dotyczy...

04.05.2012

Wskaźnik Rynku Pracy w kwietniu wzrósł

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, w kwietniu ponownie wzrósł, jednak skala tego wzrostu była o 0,1 pkt mniejsza niż w marcu -...

04.05.2012