KE: Polska legalnie pomogła stoczni

Po szczegółowym zbadaniu sprawy Komisja Europejska stwierdziła, że pożyczka w kwocie 150 mln zł, przyznana stoczni Crist przez należącą do państwa Agencję Rozwoju Przemysłu, była zgodna z unijnym...

26.07.2012

Dozór kuratora z większymi rygorami

Więcej pracy papierkowej i ściślejsze procedury postępowania przewiduje projekt nowego rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie obowiązków i uprawnień kuratorów sądowych....

26.07.2012

Dziś w Sejmie o zmianach w PIT

Dziś w Sejmie odbędzie się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaproponowane w projekcie zmiany dotyczą takich preferencji podatkowych jak: uprawnienie do...

26.07.2012

OC doradców podatkowych będzie potwierdzane dokumentem

Doradca podatkowy

Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra finansów w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, ubezpieczenie OC doradców podatkowych będzie od 7...

26.07.2012

Barometr Ofert Pracy w lipcu wzrósł wobec czerwca

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany ogłaszanych w internecie ofert pracy, wzrósł w lipcu w stosunku do ubiegłego miesiąca - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Zdaniem BIEC, w...

26.07.2012

Planowane zmiany dotyczące fakturowania. Cz. II

Doradca podatkowy

Przygotowywana nowelizacja najprawdopodobniej spowoduje uchylenie w całości art. 106 u.p.t.u. i wprowadzenie na to miejsce całego bloku przepisów dotyczących fakturowania, oznaczonych jako art. 106a...

26.07.2012

Lewiatan: sektor budownictwa dojrzał do zmian

Budownictwo

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan podziela diagnozę, że sytuacja w dziedzinie budownictwa dojrzała do głębokich zmian legislacyjnych i organizacyjnych. Przedstawiony projekt założeń...

26.07.2012

Nie można zniesławić dyrektora składając skargę

Składanie skarg na czynności dyrektora szkoły nie wypełnia znamion przestępstwa zniesławienia - orzekł sąd okręgowy w Krośnie podtrzymując wyrok uniewinniający małżeństwo, które miało dopuścić się...

26.07.2012

Powstaną atomowe komitety informacyjne

Środowisko

Mieszkańcy gmin, w których zlokalizowane zostaną elektrownie jądrowe będą mogli tworzyć komitety informacyjne, które zapewnią im dostęp do bieżących informacji o funkcjonowaniu takich obiektów. 23...

26.07.2012

Wykonawca Stadionu Narodowego: wywiązaliśmy się z umowy

Budownictwo

Konsorcjum firm, które zbudowały Stadion Narodowy w Warszawie jest zaskoczone, że minister sportu Joanna Mucha zapowiedziała złożenie do sądu pozwu o ukaranie wykonawców za nieterminowe ukończenie...

26.07.2012

CCS: Niemcy przeciwni unijnej polityce ochrony klimatu

Środowisko

Minister środowiska Niemiec jest przeciwny budowie kolejnych instalacji CCS do wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla pod ziemią, choć Komisja Europejska promuje tego typu projekty jako...

26.07.2012