Resort cyfryzacji oddaje część kompetencji MSW

Nie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie odpowiadać za projekt pl.ID, czyli dowód biometryczny - jeden ze sztandarowych projektów informatyzacji...

17.10.2012

Bezpieczne wykonywanie pracy w godzinach nocnych

Dla zdrowia i życia pracowników nie jest obojętne jaką pracę, w jakim wymiarze, w jakich warunkach i w jaki sposób rozłożoną w ciągu doby świadczą. Dzień pracy składa się z pory dziennej i pory...

17.10.2012

TK: Konstytucja po 15 latach

Dzisiaj 17 października 2012 roku w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się, z okazji 15-lecia wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, konferencja Konstytucja RP w pierwszych dekadach...

17.10.2012

Notariat wręcza granty organizacjom pozarządowym

Pięć organizacji pozarządowych otrzymało granty na walkę z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży od Funduszu Społecznego Notariatu utworzonego przez Krajową Radę Notarialną i 11 izb...

17.10.2012

Google musi zmienić we Francji politykę prywatności

Nadzorująca ochronę danych francuska Państwowa Komisja Informatyki i Wolności (CNIL) oświadczyła we wtorek, że firma Google musi wprowadzić poprawki do przyjętych w marcu nowych zasad swej polityki...

17.10.2012

Adwokat w demokratycznym państwie prawa

Prawnicy

Konferencja Adwokat w demokratycznym państwie prawa odbędzie się 16 listopada w Audytorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencję otworzy adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

16.10.2012

Wiadomo kto wybuduje Stadion Miejski w Tychach

Mostostal Warszawa wygrał przetarg na budowę Stadionu Miejskiego w Tychach za ponad 128 mln zł. Jeżeli jego konkurent w przetargu nie złoży odwołania, umowa z wykonawcą inwestycji będzie podpisana...

16.10.2012

Warszawscy więźniowie będą mogli studiować na ChAT

Osadzeni z Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów będą mogli bezpłatnie studiować na wybranym kierunku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Umożliwia im to podpisane we wtorek porozumienie między...

16.10.2012

Od środy Senat m.in. o zmianach w ustawie o rtv

Zmianami w ustawie o rtv dot. opłat za udzielenie koncesji radiowych i telewizyjnych oraz nowelą wprowadzającą przepisy dyrektywy audiowizualnej UE w zakresie usług na żądanie (VOD) - zajmie się...

16.10.2012

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej

Zamrożenie płac w budżetówce i funduszu świadczeń socjalnych - m.in. te propozycje zawarte są w projekcie ustawy okołobudżetowej, który we wtorek zaakceptowała Rada Ministrów.

16.10.2012