Faktury za świadczenia można składać przez internet

Zarządzenie nr 67/2013/DGL wprowadza zmiany do wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez umożliwienie świadczeniodawcy składania faktur z tytułu realizacji świadczeń także w formie...

20.11.2013

2 mln Polaków cierpią na śmiertelną chorobę płuc

Dwa miliony Polaków cierpią na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), która skraca życie o 10-15 lat. Aż 80 proc. z nich o tym nie wie i nie robi nic, by powstrzymać rozwój schorzenia...

20.11.2013

NFZ planuje zmiany w programach lekowych

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do konsultacji zewnętrznych projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów wrodzajuleczenieszpitalne w...

20.11.2013

MEN pyta kuratoria o przypadki pedofilii w szkołach

Śląskie Kuratorium Oświaty, podobnie jak 15 innych w Polsce zostało poproszone o sprawdzenie, czy w podległych sobie szkołach odnotowuje przypadki zachowań o charakterze molestowania seksualnego i...

20.11.2013

Azacitidinum będzie refundowany w chemioterapii

Prezes NFZ podpisał w dniu 19 listopada zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia nr...

20.11.2013

60 tys. dla studentów na założenie działalności

Ponad 20 mln zł wynosi budżet programu niskooprocentowanych pożyczek na działalność gospodarczą studentów i absolwentów wyższych uczelni. Jednorazowa pożyczka może wynieść maksymalnie 60 tys. zł....

20.11.2013

MZ naciska na firmy farmaceutyczne

Ministerstwo Zdrowia zażądało od firm farmaceutycznych drastycznych obniżek cen leków dowiedziała się Gazeta Wyborcza. Ale chorzy, zamiast zyskać, mogą na tym stracić

20.11.2013

Centrum powiadamiania ratunkowego nie ruszy w terminie

Największe w Polsce centrum powiadamiania ratunkowego w Katowicach nie ruszy w pełni, jak zakładano wcześniej, 20 listopada. Powodem jest zbyt mała na razie liczba operatorów spełniających stawiane...

20.11.2013

Zatrzymany szybciej uzyska pomoc prawnika

Od dziś zatrzymany ma większe możliwości kontaktu z adwokatem, ale nadal prokurator, kiedy godzi się na takie spotkanie, może zastrzec, że weźmie w nim udział.

20.11.2013

PO chce zlikwidować deklaracje PIT

Likwidacja deklaracji PIT, pakiet startowy dla absolwentów i osób starszych zakładających nowe firmy, kodeks pracy dla mikroprzedsiębiorców, abolicja spadkowa oraz kodeks dialogu społecznego - to...

20.11.2013