Bydgoszcz: zabytkowy parowóz pozostanie w mieście

O pozostawienie w Bydgoszczy zabytkowego parowozu typu Tkp1 zabiegają władze miasta. Pojazd, zdobiący do niedawna główny dworzec kolejowy, trafi prawdopodobnie do Exploseum - muzeum dawnej fabryki...

11.02.2014

Forum Od-nowa zaprasza na debatę prezydentów miast

Samorząd terytorialny

Włodarze z Warszawy, Poznania, Rzeszowa i Nowej Soli będą debatować 20 lutego nt. głównych też raportu Forum Od-nowa Samorząd 3.0: samodzielności, finansowania i ustroju wspólnot.

11.02.2014

3,2 mln zł do uzyskania w konkursie "Słoneczne Pomorze"

Środowisko

Łącznie 3,2 mln zł w formie dotacji i pożyczek mogą otrzymać jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie z woj. pomorskiego w konkursie Słoneczne Pomorze. Dofinansowany może być zakup lub montaż...

11.02.2014

Rozprawa przed KIO o warszawskie śmieci odroczona

Zamówienia publiczne

We wtorek przed Krajową Izbą Odwoławczą miała się odbyć kolejna rozprawa w postępowaniu odwoławczym dotyczącym przetargu na warszawskie śmieci. Nie odbyła się, ponieważ doszło do zmian w składzie...

11.02.2014

W tym roku mniej szkół do likwidacji

Ponad 200 placówek oświatowych, głównie szkoły wiejskie oraz licea i technika dla dorosłych, będzie zamkniętych w tym roku donosi Gazeta Wyborcza.

11.02.2014

Poparcie społeczne priorytetem dla energetyki jądrowej

Środowisko

Dalsza poprawa klimatu społecznego wokół energetyki jądrowej w Polsce to jedne z celów drugiego Międzynarodowego Forum Energetyki Jądrowej, który odbędzie się 14 kwietnia w Warszawie. Serwis ABC...

11.02.2014

Będzie mniej ulg w podatku rolnym

Będzie mniej ulg w podatku rolnym. Ma on objąć także grunty, które dotychczas trudno było opodatkować - informuje Rzeczpospolita.

11.02.2014

Kolejne prace nad wdrożeniem dyrektywy transgranicznej

Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień Komitetowi Stałemu Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych...

11.02.2014

Skarga na orzeczenie KIO tylko dla wybranych

Zamówienia publiczne

Dopóki w Polsce na wniesienie skargi na orzeczenie KIO będą mogły sobie pozwolić tylko zamożne podmioty, dopóty gwarancja dostępu do sądu w takich sprawach będzie iluzoryczna - uważa radca prawny...

11.02.2014