Luksusowe zakupy MSZ

Zamówienia publiczne

Resort dyplomacji kupował bardzo drogie meble. Kancelaria Premiera zarzuca mu niegospodarność, twierdzi Rzeczpospolita, która powołuje się na sprawozdanie z kontroli w MSZ.

26.02.2014

Służba bhp podlega pracodawcy

BHP

Służba bhp, jako organ doradczo-kontrolny, powinna podlegać bezpośrednio pracodawcy. Umieszczenie jej w strukturze organizacyjnej np. w pionie dyrektora ds. jakości stanowi nie tylko naruszenie...

26.02.2014

Prawie 5 mln zł w budżecie obywatelskim Krakowa

Finanse samorządów

O podziale 4 mln 800 tys. zł zdecydują krakowianie w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2014. Projekty do realizacji zostaną wybrane w głosowaniu, które potrwa od 27 września do 5 października -...

26.02.2014

Organ gminy, odnosi się także do organu dzielnicy

Samorząd terytorialny

Utworzenie dzielnicy oznacza prowadzenie przez nią i jej organy działalności gminy także w zakresie administracji publicznej. Skoro zaś dzielnica może prowadzić taką działalność, należy przyjąć...

26.02.2014