NSA: niepubliczne przedszkole prowadzi jeden podmiot

Organem prowadzącym dla niepublicznego przedszkola nie może być jednocześnie jego właściciel i fundacja - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, którego wyrok cytuje DziennikGazeta Prawna.

05.09.2014

Ponad połowa Polaków pracuje w weekendy

BHP

Polacy coraz rzadziej mają wolne weekendy, a ponad 30 proc. z nas pracuje co najmniej jedną niedziele w miesiącu - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

05.09.2014

UZP szykuje rewolucję w systemie zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Urząd Zamówień Publicznych zakłada, iż implementacja przepisów zawartych w dyrektywach nastąpi poprzez przygotowanie nowej ustawy, kompleksowo regulującej kwestie systemu zamówień publicznych....

05.09.2014

Większa ochrona przed awarią

BHP

Projekt nowelizacja Prawa ochrony środowiska przewiduje, że program zapobiegania poważnym awariom w przedsiębiorstwie powinien być dostosowany do nowych technologii zwiększających bezpieczeństwo.

05.09.2014

Wybrano wykonawcę monitoringu dla centrum Łodzi

Zamówienia publiczne

Ponad 3,3 mln zł kosztować będzie nowoczesny system monitoringu ul. Piotrkowskiej i jej okolic. Zacznie funkcjonować pod koniec roku, natomiast stopniowo uruchamiane będą pojedyncze kamery.

05.09.2014

Nowy tekst jednolity ustawy o lasach

Środowisko

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach...

05.09.2014

NIK: fiskus ściga podatników zamiast im pomagać

Nierówne traktowanie podatników, kwestionowanie prawa do ulg i nie informowanie o zapłacie za wysokiej daniny - takie wnioski płyną z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego sprawdzania przez...

05.09.2014

Ponad 40 mld zł na subwencję oświatową w 2015 r.

Subwencja oświatowa w 2015 r. wyniesie 40 mld 377 mln zł i będzie większa o 877 mln zł od obecnej, czyli o 2,2 proc. - wynika z projektu budżetu państwa na przyszły rok. Projekt nie przewiduje żadnej...

05.09.2014

PFRON w przyszłym roku wyda 4,8 mld zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z projektem budżetu na 2015 r. będzie mógł wydać 4,8 mld zł; nieco mniej niż w tym roku. Najwięcej pójdzie na dofinansowanie wynagrodzeń...

05.09.2014