W TK walczą już wszystkie roczniki wcześniejszych emerytów, a niektórzy poszli nawet do TSUE

Domowe finanse Emerytury i renty

Trybunał Konstytucyjny zbada, czy ustawa o emeryturach i rentach z FUS w brzmieniu nadanym ustawą z 11 maja 2012 r. w zakresie, w jakim dotyczy ubezpieczonej, która prawo do emerytury nabyła przed 1 stycznia 2013 r., jest zgodna z Konstytucją. Sprawa dotyczy rocznika 1951, ale może objąć wszystkie osoby z przedziału 1949-1952. To oznacza, że w TK walczą już wszystkie roczniki emerytów, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę.

21.09.2022

Pogotowie przyjedzie do zmarłego - ratownicy mają dostać nowe uprawnienia

Pacjent Zawody medyczne

W zespołach ratownictwa medycznego brakuje lekarzy. Między innymi dlatego kierownik zespołu ma otrzymać uprawnienia do stwierdzania zgonu. Nowa regulacja może rozwiązać częściowo problem braku koronerów. Jednak przeciwnicy pomysłu uważają, że przepisy przyniosą więcej szkody niż pożytku: pogotowie zamiast do żywych potrzebujących pomocy, będzie jeździło do zmarłych osób.

21.09.2022

Sądy administracyjne do reformy - nie tylko zmiana właściwości miejscowej

Wymiar sprawiedliwości

Rząd rusza z reformą sądów administracyjnych, chce przy tym skorzystać z narzędzi zastosowanych już w procedurze cywilnej - m.in. zażaleń poziomych i posiedzeń niejawnych. A skargi na decyzje np. ministrów mają być rozpatrywane zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą skarżącego. Prawnicy obawiają się, że zamiast przyspieszenia będzie spowolnienie, a sądy wojewódzkie... utoną w sprawach.

21.09.2022

ZNP: W grudniu lub styczniu możliwy strajk nauczycieli

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza strajku nauczycieli w grudniu lub styczniu. Wcześniej powołano Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny, którego zadaniem jest koordynowanie akcji protestacyjnej prowadzonej przez ogólnopolskie organizacje związkowe zrzeszające pracowników systemu oświaty. W październiku w Warszawie ma powstać edukacyjne miasteczko protestacyjne.

20.09.2022

Prawo wyborcze uwzględni sytuację po Brexicie

Administracja publiczna Wybory

Dostosowanie przepisów Kodeksu wyborczego do umowy zawartej w 2020 r. między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, to cel ustawy, której projekt przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Chodzi o udział w niektórych wyborach przez obywateli jednego państwa, zamieszkujących na terytorium drugiego państwa.

20.09.2022

Debata: Sprawiedliwy system podatkowy nie powinien być upolityczniony

PIT Finanse

System podatkowy może być sprawiedliwy, o ile reguły dotyczące naliczania podstawy opodatkowania są równe dla wszystkich i nie służy doraźnym interesom polityków. Dzisiejszy system jest od tego daleki, zwłaszcza po wprowadzeniu Polskiego Ładu - taki wniosek przedstawiono podczas debaty zorganizowanej przez Centrum Myśli Podatkowej.

20.09.2022

Finansowa pomoc państwa niewystarczająca dla najsłabszych – RPO interweniuje

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Ludzie skarżą się na niewystarczającą wobec wzrostu kosztów utrzymania i spadku wartości pieniądza wysokość świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentów oraz zasiłków pobieranych przez osoby w trudnej sytuacji. Od dłuższego czasu nie zwiększano kwot tych świadczeń, w efekcie dziś nie odpowiadają one potrzebom.

20.09.2022

Ostatnie 14-tki już na kontach emerytów i rencistów

Domowe finanse Emerytury i renty

ZUS zakończył we wtorek wypłatę dodatkowego rocznego świadczenie, popularnie zwanego czternastą emeryturą – poinformował Zakład. Ostatnia transza, jaka została przelana we wtorek dla 1,3 mln osób wyniosła łącznie 1,5 mld zł. W całym kraju dodatkowa wypłatę dostało 7,2 mln osób. W sumie wypłata 14-tki kosztowała ponad 8,7 miliardów zł.

20.09.2022

TSUE: Nie ma podstaw do prewencyjnego zatrzymywania danych osobowych

Administracja publiczna RODO

Niedozwolone jest uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie przez operatorów świadczących usługi łączności elektronicznej danych o ruchu przez rok od dnia ich zapisu, zapobiegawczo, w celu zwalczania naruszeń w postaci nadużyć na rynku, do których należy wykorzystywanie informacji poufnych - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

20.09.2022

UE: Jest porozumienie w sprawie finansowania z KPO, ale fundusze będą po spełnieniu kamieni milowych

Finanse publiczne Prawo unijne

Komisja Europejska poinformowała o podpisaniu umowy z Polską dotyczącej finansowania z Funduszu Odbudowy. Konieczne jest jeszcze podpisanie porozumienia operacyjnego. Potem państwa członkowskie mogą złożyć swój pierwszy wniosek o płatność, pod warunkiem, że spełniły odpowiednie etapy i cele. W przypadku Polski to m.in. tzw. kamienie milowe dotyczące praworządności.

20.09.2022

GUS: W sierpniu przeciętne wynagrodzenie wzrosło rok do roku o 12,7 proc.

Rynek Prawo pracy

W sierpniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 2,4 proc. i wyniosło 6502,6 tys. etatów, a w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszyło się o 0,1 proc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 12,7 proc. i wyniosło 6583,03 zł (brutto). Względem lipca 2022 r. zmniejszyło się o 2,9 proc. – podał we wtorek GUS.

20.09.2022

Większość Polaków nie wie, kto powinien zająć się skutkami wycieku danych osobowych

Administracja publiczna RODO

Aż 70 proc. Polaków deklaruje, że nie wie, kto powinien zająć się negatywnymi konsekwencjami wycieku danych osobowych, a 1/3 z tych, którzy mają świadomość, jak sobie radzić z utratą danych, uważa, że musi to zrobić sam poszkodowany. Pozostali wskazują m.in. na policję, UODO oraz inspektorów ochrony danych.

20.09.2022

Powstają pierwsze listy adwokatów gotowych z urzędu reprezentować dzieci

Wymiar sprawiedliwości

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zaczęła tworzyć odrębną listę adwokatek i adwokatów gotowych do świadczenia pomocy prawnej z urzędu dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem i tych, które potrzebują obrońcy. Tymczasem w tle trwa batalia o godne stawki za "urzędówki", a NRA rozważa ogólnopolską akcję, która zwróci uwagę na ten problem.

20.09.2022

Nowa Izba SN z 11 sędziami przystąpi do pracy - mogą być odszkodowania i nowe kary

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek 20 września odbędzie się posiedzenie nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej jeszcze w składzie tymczasowym wyznaczonym przez I Prezes SN. Chodzi o sprawy zawieszenia sędziów oraz zarządzenie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych. Wkrótce do orzekania przystąpi 11 sędziów wybranych 17 września przez prezydenta, a ich wyroki mogą okazać się nieważne.

20.09.2022

Oferta w przetargu tylko na piśmie, albo transkrypcja nagrania

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się – co do zasady – pisemnie. To zaś wyklucza możliwość składania wymaganej dokumentacji w formie innej, niż tekstowa. Nadal zasadnicze znaczenie ma tekst – choć składany w formie elektronicznej. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają składanie wymaganych dokumentów, sporządzonych jako transkrypcja nagrania.

20.09.2022

Podwójne odzyskanie VAT nie musi być bezpodstawnym wzbogaceniem

VAT Prawo unijne

Czy można dwa razy odzyskać nadpłacony VAT i nie narazić się na zarzut bezpodstawnego wzbogacenia? Trwają o to spory przedsiębiorców z fiskusem. Niewykluczone, że niedługo przełomem w sprawie stanie się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zanosi się, że TSUE przyzna rację podatnikom.

20.09.2022

Coraz więcej zawiadomień do prokuratury na nadużycia z tarcz finansowych

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Koronawirus Tarcza Antykryzysowa (zawieszona)

W 2021 roku ZUS i PFR skierowały do prokuratury więcej niż w poprzednich latach doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstw dotyczących m.in. zgłaszania nieprawdziwych danych o podleganiu ubezpieczeniom społecznym jako pracowników osób pozornie zatrudnianych, by wprowadzić w błąd i uzyskać pomoc publiczną z tarczy finansowej PFR.

20.09.2022

Orzeczenie na rok dla dziecka z zespołem Downa – rząd zapowiada ukrócenie tych praktyk

Pomoc społeczna Pacjent Opieka zdrowotna Niepelnosprawność

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotuje listę schorzeń, m.in. genetycznych i rzadkich, aby wyeliminować problem czasowego orzekania w powiatowych i miejskich zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności osób z tymi chorobami. Możliwe, że lista zostanie wpisana do rozporządzenia, bo dotychczasowe wytyczne dla lekarzy orzeczników nie poprawiły sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

20.09.2022

Ustawa o dodatkowych pieniądzach dla samorządów opublikowana

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów PIT Polski Ład

Do samorządów ma wpłynąć w tym roku- 13 mld 673 mln zł z udziału we wpływach z podatku PIT - wynika z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, którą w czwartek ostatecznie uchwalił Sejm, a w sobotę podpisał prezydent Andrzej Duda. W poniedziałek ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

19.09.2022