Początek roku pokaże skalę kadrowych problemów szkół

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Narasta kryzys kadrowy w polskiej oświacie. Nauczyciele "rzucają papierami" nie tylko z powodu niesatysfakcjonujących pieniędzy za wykonywaną pracę. Robią to też z powodu polityki rządu, a szczególnie z powodu ideologizującego ministra Przemysława Czarnka. Samorządowcy też często nie mogą się z nim dogadać. Koniec sierpnia może pokazać prawdziwe spustoszenie w szkolnych kadrach.

12.08.2021

Uproszczona restrukturyzacja to też pole do nadużyć

Wymiar sprawiedliwości Rynek Tarcza Antykryzysowa 4

Przepisy dotyczące uproszczonej restrukturyzacji są dziurawe, co wykorzystują nieuczciwi dłużnicy, by nie regulować swoich zobowiązań oraz utrudnić egzekucję. A to oznacza, że prawo daje większą ochronę dłużnikom w złej wierze, aniżeli samym wierzycielom. Tak nie powinno być - twierdzą Krzysztof Żuradzki i ​Joanna Boroń z KBZ Żuradzka & Wspólnicy.

12.08.2021

E-doręczenia - jest szansa na kalendarz pełnomocnika, który uwzględni urlop

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

E-doręczenia nadal spędzają sen z powiek pełnomocników. Głównymi problemami są niejednolita praktyka sądów i brak części funkcjonalności portalu informacyjnego sądów. To ostatnie może zmienić się już w połowie września. Wtedy ma zacząć działać moduł doręczeń, a sąd automatycznie dostanie sygnał o odebraniu pisma.

12.08.2021

Pies Cywil w ustawie o Policji, zwykły cywil - nie

Administracja publiczna Policja Prawo pracy

Związkowcy z Policji walczą o uregulowanie statusu pracowników tej służby. Dziś osoby pracujące w administracji, wydziałach technicznych, logistycznych czy gospodarczych są zatrudniane na podstawie pięciu różnych ustaw, a najważniejsza dla tej formacji – ustawa o Policji, nie reguluje ich statusu. Za to unormowany w niej został już status zwierząt służbowych – psów i koni - wskazują prawnicy.

12.08.2021

Korzyści podatkowe za powrót do Polski wymagają poprawy

PIT Podatki międzynarodowe Polski Ład

Projekt Polskiego Ładu przewiduje kilka rozwiązań mających zachęcać Polaków do przenoszenia rezydencji do kraju i płacenia tu podatku dochodowego. Pomysł jest ciekawy, jednak każdy, kto będzie chciał skorzystać z preferencji, będzie musiał spełnić szereg trudnych i wymagających warunków - m.in. udowodnić, że przez ostatnie lata nie było się polskim rezydentem podatkowym.

12.08.2021

Jest ustawa - pracownicy punktów szczepień pod ochroną jak funkcjonariusze publiczni

Zawody medyczne Koronawirus szczepienia

Pracownicy punktów szczepień mają zostać objęci ochroną jak funkcjonariusze publiczni - Sejm uchwalił w środę wieczorem ustawę o karaniu osób atakujących personel punktów szczepień. Nowa regulacja ma związek z atakami na punkty szczepień i groźbami kierowanymi wobec personelu medycznego. Po zmianie przepisów osobie, która zaatakowałaby pracownika punktu szczepień groziłoby nawet do 3 lat więzienia.

11.08.2021

Stare decyzje reprywatyzacyjne nie do podważenia - Sejm odrzucił poprawki Senatu

Administracja publiczna

Sejm przyjął w środę jedną z poprawek Senatu do głośnej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącej możliwości kwestionowania ważności decyzji administracyjnych związanych z m.in. reprywatyzacją. Odrzucił jednak dwie inne, w tym wydłużenie vacatio legis. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

11.08.2021

Sejm przywrócił do ustawy opłatę za śmieci przy metodzie od zużytej wody

Samorząd terytorialny

Sejm w środę odrzucił poprawkę Senatu, zakładającą usunięcie z noweli ustawy śmieciowej przepisów określających maksymalną opłatę za śmieci przy metodzie od ilosci zużytej wody. Sejm ponadto zdecydował, że samorządy będą mogły dopłacać do sytemu odpadowego z dochodów niepochodzących z opłat śmieciowych.

11.08.2021

Sejm: Posiedzenie odroczone do września, a potem przywrócone

Administracja publiczna

Opozycja pokonała w środę osłabioną przez odejście Porozumienia Zjednoczoną Prawicę i przegłosowała odroczenie posiedzenia Sejmu do 2 września. Po ponad dwugodzinnej przerwie marszałek doprowadziła do reasumpcji głosowania, w którym wniosek o odroczenie został odrzucony. Konieczność powtórnego głosowania marszałek uzasadniła swoją pomyłką co do terminu odroczenia.

11.08.2021

Kryzys w rządzie, ale nie tak łatwo doprowadzić do wcześniejszych wyborów

Administracja publiczna

Zdymisjonowanie wicepremiera Jarosława Gowina oznacza najpewniej koniec Zjednoczonej Prawicy, a co za tym idzie utratę większości w Sejmie. Szczególnie jeśli partii rządzącej nie uda się przekonać do siebie posłów z innych ugrupowań lub niezależnych parlamentarzystów. Nie oznacza to jednak raczej rozwiązania Sejmu - tu potrzeba większości kwalifikowanej.

11.08.2021

Jarosław Gowin już nie jest wicepremierem i ministrem

Administracja publiczna Polski Ład

Prezydent Andrzej Duda w środę odwołał Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Wystąpił o to dzień wcześniej premier Mateusz Morawiecki, który argumentował, że Gowin podważa działania rządu i Polski Ład. Partia Porozumienie zdecydowała w tej sytuacji o wystąpieniu z koalicji Zjednoczonej Prawicy, a jej wiceministrowie podali się do dymisji.

11.08.2021

Raport KPMG: Zmiany podatkowe dużym wyzwaniem dla firm

CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Jak wynika z badania KPMG, najistotniejszą zmianą wprowadzoną w tym roku w CIT jest obowiązek sporządzania i publikowania informacji z realizacji strategii podatkowej. Duże znaczenie miało również odroczenie mechanizmu pay and refund w podatku u źródła, które już po przeprowadzeniu badania zostało ponownie przesunięte z 30 czerwca na 31 grudnia 2021 roku.

11.08.2021

RPO: Potrzebne procedury antymobbingowe na uczelniach

Szkolnictwo wyższe

Brakuje systemowych rozwiązań zapobiegających mobbingowi i molestowaniu na uczelniach wyższych oraz skutecznych mechanizmów reakcji na takie zjawiska - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I pyta ministrów: kultury, obrony i zdrowia, co zrobili lub planują zrobić w tej sprawie.

11.08.2021

Wiceminister nauki poda się do dymisji

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

Wiceminister nauki Wojciech Murdzek, członek partii Porozumienie Jarosława Gowina, poda się do dymisji. Ma to związek z odwołaniem Jarosława Gowina z funkcji w rządzie. Do dymisji podali się także wiceministrowie pracy, rozwoju i technologii Iwona Michałek oraz Andrzej Gut-Mostowy.

11.08.2021

Europejski rynek hipoteki odwróconej przyjął zasady etyczne

Prawo cywilne Domowe finanse

Ochrona konsumentów, czyli zapewnienie im profesjonalnej i etycznej obsługi poprzez przekazywanie informacji przez kompetentne, wykwalifikowane i należycie upoważnione osoby - zawierają normy etyczne europejskich podmiotów oferujących hipotekę odwróconą. Są w nich też zasady dotyczące warunków spłaty, swobody klientów w zakresie niezbędnych modernizacji czy prawa do wcześniejszego wykupu i rozwiązania umowy.

11.08.2021

Nie tylko uczelnie medyczne mają kształcić lekarzy

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Także inne uczelnie, nie tylko o profilu medycznym, będą mogły kształcić kadry dla ochrony zdrowia - zapowiada minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek poinfomował, że wczesną jesienią w Sejmie będzie głosowany przepis, który uwolni możliwość otwierania kierunków lekarskich na innych uczelniach, niż medyczne.

11.08.2021

Wystartował rządowy portal wymiany informacji między biznesem a nauką

Nowe technologie Małe i średnie firmy Szkolnictwo wyższe

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uruchomiło witrynę informacyjną dotyczącą współpracy nauki i biznesu. Ma ona stanowić platformę informacyjną dla przedsiębiorców, bazę wiedzy na temat źródeł finansowania badań naukowych i zachęcić do podejmowania inicjatyw ze środowiskiem naukowym.

11.08.2021

Gminy coraz częściej zakładają spółki SIM

Samorząd terytorialny Budownictwo

W ciągu pięciu miesięcy tego roku Krajowy Zasób Nieruchomości założył 12 nowych Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych ze 115 gminami. Wnioski obejmują już 256 gminnych inwestycji i zakładają utworzenie ponad 7,5 tys. mieszkań – poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

11.08.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski