Dodatkowe umiejętności dadzą dodatkowe zarobki

HR

Samo wyższe wykształcenie to coraz mniejsza gwarancja wysokich zarobków. Premiowane są przede wszystkim umiejętności, a nie dyplom. Dlatego w tabelach rekruterów pojawiają się osobne kategorie dla...

26.09.2016

Dużo nadużyć w polskich firmach

Przeszło 36 proc. krajowych przedsiębiorstw było wubiegłym roku ofiarą nadużyć. Na jednej siódmej firm próbowano wymusić łapówkę. Według oenzetowskiej inicjatywy Global Compact konieczna jest wPolsce...

26.09.2016

Repatrianci z Kazachstanu zamieszkali w Płocku

Samorząd terytorialny

Pochodząca z Kazachstanu czteroosobowa rodzina repatriantów zamieszkała w Płocku (Mazowieckie) otrzymując od tamtejszego Urzędu Miasta m.in. mieszkanie i pomoc socjalną. To efekt porozumienia między...

26.09.2016

Olsztyn: rusza proces o budowę linii tramwajowych

Budownictwo

Olsztyński Sąd Okręgowy zaplanował na poniedziałek rozpoczęcie procesu pomiędzy hiszpańską firmą FCC, a miastem. Firma chce od samorządu 320 mln zł za to, że miasto zerwało z nią umowę na budowę w...

26.09.2016

Zamawiający szczegółowo opisuje przesłanki zmiany umowy

Zamówienia publiczne

Nowelizacja p.z.p. zmieniła regulacje dot. modyfikacji umów o zamówienie. Doprecyzowano część przesłanek zezwalających na zmiany oraz przeniesiono do ustawy także wnioski płynące z orzecznictwa,...

26.09.2016

Prawo pierwokupu nieruchomości - komentarz eksperta

Budownictwo

Uregulowania dotyczące ustawowego prawa pierwokupu mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie mogą być zmieniane w drodze czynności prawnej. Prawo pierwokupu stanowi daleko idącą ingerencję w...

26.09.2016

Liczba instalacji fotowoltaicznych będzie rosnąć

Środowisko

Spodziewamy się, że rynek klientów indywidualnych w Polsce będzie rósł w tempie, szczerze mówiąc, ekstremalnym uważa Dawid Zieliński prezes zarządu Columbus Energy. Rozwój będzie możliwy dzięki...

26.09.2016