Ranking firm: mniej państwa w biznesie

Tylko 10 proc. największych przedsiębiorstw w regionie CEE jest pod całkowitą kontrolą państwa, około 12 proc. jest publicznie notowana, a pozostałe to spółki prywatne lub ze znaczącym udziałem...

19.11.2007

Większy dostęp do zawodów prawniczych?

Klub Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że złoży w Sejmie nowy projekt zmian w ustawach o adwokaturze, radcach prawnych i notariacie, który ma zwiększyć dostęp do zawodów prawniczych.

19.11.2007

Plany nowego ministra

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski zapowiedział powołanie zespołu prawników, którzy opracują projekt zmian prowadzący do rozdzielania stanowiska ministra sprawiedliwości od prokuratora...

19.11.2007

Usuwanie drzew i krzewów - procedury administracyjne

Środowisko

Podstawowym aktem prawnym normującym dopuszczalność i zasady usuwania z nieruchomości drzew i krzeww jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na gruncie regulacji w niej zawartych,...

19.11.2007

Potrzebna reforma systemu prawa

Komisja Europejska oszacowała koszty wynikające ze złych regulacji w Polsce na 4% do 5% naszego PKB. Z badań wynika, że biurokracja zajmuje szefom firm 1 godz. i 20 min. dziennie....

19.11.2007

Większy dostęp do zawodów prawniczych?

Klub Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że złoży w Sejmie nowy projekt zmian w ustawach o adwokaturze, radcach prawnych i notariacie, który ma zwiększyć dostęp do zawodów prawniczych.

19.11.2007

CSR w administracji

Wzrosta świadomości znaczenia CSR-u również wśród podmiotów niekomercyjnych, takich jak: fundacje, związki zawodowe czy instytucje administracji publicznej.

19.11.2007

Wolność słowa według KRS

Prawnicy

Działania podjęte przez sąd w sprawie redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" Tomasza Sakiewicza i jego zastępczyni Katarzyny Hejke są "prawną konsekwencją lekceważenia przez oskarżonych swoich...

17.11.2007

Z ministerstwa do prokuratury krajowej

Sędzia Andrzej Kryże, były wiceminister sprawiedliwości został prokuratorem krajowym. Oficjalnie na temat prokuratorskich nominacji Zbigniewa Ziobry ministerstwo milczy....

17.11.2007

Wolność słowa według KRS

Działania podjęte przez sąd w sprawie redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" Tomasza Sakiewicza i jego zastępczyni Katarzyny Hejke są "prawną konsekwencją lekceważenia przez oskarżonych swoich...

17.11.2007

Firmy tracą miliony

Prawie połowa firm na świecie padła w ciągu ostatnich dwóch lat ofiarą przestępstwa gospodarczego, a średni poziom bezpośredniej straty finansowej wzrósł o prawie 40 procent z 1,7 mln USD do 2,4 mln...

16.11.2007

Transport ludzkiego materiału biologicznego

Regulacje prawne dotyczące transportu materiału biologicznego są niejasne i nieprecyzyjne. Nie ma bowiem żadnego dokumentu o charakterze prawnym, który odnosiłby się bezpośrednio do problemu...

16.11.2007
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski