Szpital lub przychodnia może prowadzić aptekę

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej może uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jako wyodrębnionej działalności gospodarczej, tylko wtedy, gdy przewiduje to jego statut....

01.01.2010

Dzienniki urzędowe dostępne za darmo w internecie

Znowelizowana ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępniania nieodpłatnie na swoich stronach internetowych Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego...

01.01.2010

Noworoczne zmiany w podatkach

Od początku 2010 roku obowiązuje kilka istotnych zmian w przepisach podatkowych. Dotyczą one m.in. implementacji unijnych dyrektyw w tym zakresie, wprowadzają korekty do dokumentów rejestracyjnych...

01.01.2010

Nieudaną imprezę sylwestrową można reklamować

Nieudaną imprezę sylwestrową można reklamować. Konsument ma do tego prawo, jeżeli organizator imprezy nie wywiąże się z zawartej umowy - przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentw. Reklamować...

31.12.2009

Sekretarza „ot tak” zwolnić się nie da (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Ustawa o pracownikach samorządowych pośrednio nakłada na pracownikw samorządowych dalej idący od neutralności politycznej obowiązek zachowania bezstronności, a więc nieulegania jakimkolwiek wpływom.

31.12.2009

Powołanie i odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły

W opracowaniu podjęto próbę omówienia zagadnień związanych z powołaniem na stanowisko dyrektora szkoły, jak i odwołaniem z tej funkcji. Artykuł w szczególności wskazuje kompetencje organów samorządu...

31.12.2009

Nowe przepisy od Nowego Roku

Wraz z początkiem roku wchodzi w życie szereg nowych, ważnych dla obywateli i firmprzepisów. M.in. dodatkowe urlopy macierzyńskie, darmowy dowód osobisty, niższe opłaty na OFE, niższa stawka ryczałtu...

31.12.2009

PiS chce złamać monopol adwokatów i radców prawnych

Przed sądami mogliby występować wszyscy, którzy ukończyli studia prawnicze. Przygotowany przez posłów PiS projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego zakłada złamanie monopolu adwokatów i...

31.12.2009

San-Epid zbada tylko oficjalne kąpielisko

Czystość wody będzie badana tylko w oficjalnych kąpieliskach, a odpowiedzialni za to będą ich organizatorzy i właściciele. Gminy zostaną zobowiązane do bardziej ścisłego niż obecnie nadzoru nad...

31.12.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski