Samorządy protestują

Fala protestów przeciwko ograniczaniu uprawnień i autonomii samorządów zawodowych rozszerza się. Po uchwałach i stanowiskach poszczególnych korporacji i stowarzyszeń, będących reakcją na projekty...

02.08.2007

Zakaz konkurencji

Ustawodawca w Kodeksie pracy wskazał na możliwość połączenia pracodawcy i pracownika postanowieniami odrębnej od umowy o pracę umowy o zakazie konkurencji, stanowiącej uzupełnienie treści łączącego...

01.08.2007

Opłata skarbowa - zmiany od dnia 26 lipca 2007 r.

Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Profesjonalny Serwis PodatkowyGłwnym powodem przygotowania nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,...

31.07.2007

Kary dla matek „pijanych” noworodków?

Opinię publiczną zbulwersowało ostatnio parę przypadków urodzenia się dzieci z poważną zawartością alkoholu we krwi. W mediach pojawiła się z tego powodu stosowna dawka oburzenia, a Rzecznik Praw...

27.07.2007

Zadania rady rodziców w szkole

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542) wprowadziła istotne zmiany w zadaniach rad rodziców...

26.07.2007

Prawnicy coraz częściej poszukiwani

Z raportu Rynek pracy specjalistów w II kwartale 2007, przygotowanego przez konsultantów portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl wynika, że coraz częściej szuka się na nim prawników

26.07.2007

Ruszyła budowa Centrum Pro Bono

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie instytucjonalnych ram dla dalszego rozwoju pomocy prawnej pro bono w Polsce

25.07.2007

Do więzienia na weekend, tylko gdzie?

Rząd przyjął projekt ustawy o "więzieniach weekendowych". Skazani na kary do pół roku pozbawienia wolności mogliby odbywać je przez dwa dni w tygodniu, na przykład w weekendy. Jak twierdzi...

25.07.2007