Nie będzie limitów na udzielanie licencji taksówkowych

Samorząd terytorialny

Transport drogowy takswką będzie mgł wykonywać każdy, kto spełni ustawowe warunki dostępu do zawodu. Rady miast i gmin nie będą już mogły limitować tej działalności gospodarczej.

05.05.2010

Kontrole skarbowe uciążliwe i ... przyjazne

Kontrole skrabowe i podatkowe niezmiennie budzą wśród przedsiębiorców emocje. Z raportu Deloitte wynika, że nadal są one uciążliwe dla firm, ale powoli podejście kontrolujących staje się bardziej...

05.05.2010

Ubezpieczenie wypadkowe

HR

Ubezpieczeniem wypadkowym są objęci pracownicy, a także osoby formalnie nie mające statusu pracownika. Komentarz omawia zasady obejmowania ubezpieczeniem wypadkowym, przedstawia katalog osb...

05.05.2010

Europejski Bank Centralny poprze zmiany w ustawie o NBP

Pełniący obowiązki głowy państwa Bronisław Komorowski rozmawiał z prezesem Europejskiego Banku Centralnego o planowanej nowelizacji ustawy o NBP. Uzyskał zapewnienie szefa EBC o wsparciu w szybkim...

05.05.2010

MON skodyfikuje prawo wojskowe

Minister Obrony Narodowej powołał zespół, którego zadaniem będzie opracowanie projektów założeń projektów ustaw kodyfikujących przepisy prawa wojskowego....

05.05.2010

Odpisy dokumentów w postępowaniu administracyjnym (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Ustawa o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentw wprowadziła kilka praktycznych zmian dotyczących poświadczania zgodności z oryginałem kopii (odpisw) dokumentw, przedkładanych do akt w...

04.05.2010

Wymiar sprawiedliwości wymaga zmian systemowych

Prawnicy

Wśród wielu wad wymiaru sprawiedliwości, jedną z najbardziej szkodliwych dla wszystkich uczestników postępowań sądowych wydaje się nadmiar formalizmu w orzekaniu, któremu nader często towarzyszy...

04.05.2010

Zmiana granic tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Samorząd terytorialny

W wyniku poszerzenia obszaru tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, strefa obejmuje obecnie grunty o powierzchni 1551,9131 ha, położone na terenach miast: Jasło, Kraśnik, Pionki, Przemyśl,...

04.05.2010

Wymiar sprawiedliwości wymaga zmian systemowych

Wśród wielu wad wymiaru sprawiedliwości, jedną z najbardziej szkodliwych dla wszystkich uczestników postępowań sądowych wydaje się nadmiar formalizmu w orzekaniu, któremu nader często towarzyszy...

04.05.2010