Procesy gospodarcze prostsze i krótsze

Przedsiębiorcy mają być lepiej traktowani w sądach. Procedury w sprawach gospodarczych mają być prostsze, a procesy krótsze. Takie zmiany chce wprowadzić do prawa i procedury cywilnej minister...

22.12.2009

Za rok kasy fiskalne także u prawników

Od 2011 roku zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych wynikać będą wprost z ustawy o VAT, a nie jak dotychczas ze specjalnego rozporządzenia ministra finansów. Projektowana w tej ustawie zmiana ma...

22.12.2009

UOKiK wystawił rachunek za pomoc publiczną

Niepokój UOKiK budzi wysoki udział wartości pomocy przekazywanej dużym przedsiębiorcom w 2008 roku było to 50,9 proc. w porównaniu z 44 proc. w 2007 roku. Wsparcie dla podmiotów posiadających silną...

21.12.2009

RPO domaga się usprawnienia probacji

Rzecznik praw obywatelskich uważa, że proces probacji i readaptacji skazanych nie jest w Polsce prowadzony prawidłowo. Dlatego zwraca się do ministra sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w sprawie...

21.12.2009

Kolejne zeznania będzie można wysłać elektronicznie

Ministerstwo Finansw chce umożliwić składanie kolejnych zeznań podatkowych drogą elektroniczną, bez konieczności stosowania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego poinformowało Ministerstwo...

21.12.2009

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Środowisko

Niniejszy komentarz dotyczy ewolucji reguł prawnych w zakresie ochrony poszczeglnych grup roślin, grzybw i zwierząt. Komentarz kierowany jest do organw administracji, stowarzyszeń ekologicznych,...

21.12.2009

Rekordowo wydajemy pieniądze UE

Według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tegoroczny plan wydatkowania środków unijnych zostanie przekroczony o ok. 1 mld zł. Zdaniem rządu to efekt usunięcia prawnych barier utrudniających sięganie...

21.12.2009

Warszawska palestra krytykuje ostre stanowisko NRA

W samorządzie adwokackim temperatury nabiera dyskusja przed zapowiedzianym na początek marca nadzwyczajnym zjazdem. Kolejne rady okręgowe przyjmują swoje stanowiska wobec najważniejszego problemu,...

21.12.2009