Warszawa skarży "janosikowe" do Trybunału

Do Trybunału Konstytucyjnegio złożony został Wniosek Rady Warszawy o stwierdzenie niezgodności tzw. janosikowego z konstytucją i Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego. O wystąpieniu z takim...

02.09.2010

GESSEL w międzynarodowej izbie

Kancelaria GESSEL rozpoczęła współpracę z Międzynarodową Izbą Handlową (ICC). ICC jest pozarządową organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa i izby przemysłowo-handlowe z ponad 130 krajów. Posiada...

02.09.2010

Prawnicy powinni wspierać polski lobbing w UE

Prawnicy

Chociaż rząd wie, że 75 procent prawa jest ustanawiana na poziomie unijnym, to nie robi nic, aby walczyć o polskie interesy. Rząd powinien zdaniem dr. Marcina Matczaka ubiegać się o konkurencyjność...

01.09.2010

Koszty delegacji zleceniobiorcy, a podstawa wymiaru składek

Ubezpieczenia społeczne HR

Zleceniodawca pokrywa koszt dojazdu i koszt noclegu zleceniobiorcy i taki zapis jest zawarty w umowie zlecenie. Czy koszty dojazdu i noclegu zleceniobiorcy poniesione przez zleceniodawcę stanowią...

01.09.2010

Fikcja medycyny pracy w firmach

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że 99,5 proc. pracowników pozytywnie przechodzi badania lekarskie dopuszczające ich do pracy. W ubiegłym roku lekarze medycyny pracy przeprowadzili wizytację...

01.09.2010

Obowiązkowe informacje o kanale technologicznym

Samorząd terytorialny

Znowelizowana ustawa o drogach publicznych nakłada na zarządcw drg obowiązek lokalizacji kanału technologicznego oraz poinformowania o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

01.09.2010

Są pieniądze dla gmin na recykling

Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej płaci gminom 4 tysiące złotych za każdy porzucony samochd, ktry został oddany do stacji zajmującej się recyclingiem pojazdw, ale niewiele gmin...

01.09.2010