Cywilnoprawny aspekt transplantacji organów

Przeszczepianie narządów jako zabieg medyczny ratujący zdrowie lub życie pacjenta jest rozpowszechnioną praktyką we wszystkich krajach rozwiniętych. Przeszczepy stały się rewolucją w medycynie i...

11.09.2009

Nie ma argumentów przeciw połączeniu zawodów

Prawnicy

Rozmowa z Zenonzem Klatką, radcą prawnym, byłym prezesem KRRP, członkiem zespołów pracujących nad legislacją zawodu. - Z badań wynika, że trzy czwarte radców prawnych jest za fuzją naszych zawodów, a...

11.09.2009

Kancelaria wygrywa z siecią sklepów

Kancelaria mec. Lecha Obary wygrała z koncernem Jeronimo Martins, do którego należy sieć dyskontów "Biedronka". Firma nie miała prawa pobierać od swoich dostawców tzw. opłat półkowych - stwierdził...

11.09.2009

Sąsiedzki problem podczas inwestycji

Budownictwo

Inwestycje budowlane - jak uregulować sporne interesy sąsiedzkie? W zależności od charakteru i celu zarzutw sąsiadw, strony mogą ubiegać się o ochronę swoich interesw w urzędach lub sądach albo też...

11.09.2009

Wierzbowski Eversheds wspiera startupy

Kancelaria Wierzbowski Eversheds uruchomiła projekt bezpłatnego doradztwa prawnego dla projektów związanych z internetem i nowymi technologiami. Na początku października wybrane zostaną pierwsze...

11.09.2009

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Budownictwo

Firma będzie mogła odstąpić od robt budowlanych, gdy w ciągu 30 dni nie otrzyma gwarancji zapłaty. Inwestor publiczny nie powinien ponosić dodatkowych kosztw zabezpieczenia roszczeń, ale prawnicy...

11.09.2009

Wielu chętnych do reformowania sądów

Rozwiązał się worek z pomysłami jak poprawić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Długą listę takich propozycji ogłosiło ostatnio Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, swoje postulaty...

11.09.2009

Kasy w kancelariach coraz bardziej realne

Zagęszcza się atmosfera wokół problemu kas fiskalnych w kancelariach prawnych i u lekarzy. Perspektywa zniesienia przywileju, jakim jest zwolnienie z obowiązku ich stosowania przez te grupy zawodowe...

10.09.2009