Obrady rady gminy można nagrywać

Obrady rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Prawo dostępu do informacji publicznych jest jednym z nadrzędnych praw zagwarantowanych obywatelom w Konstytucji. Zgodnie z art. 61...

22.10.2010

Radcowie prawni będą świętować 6 lipca

Prawnicy

Od przyszłego roku radcowie prawni będą mieli własne święto, które będzie przypadać na szóstego lipca. Data ta nie jest przypadkowa. W tym dniu bowiem Sejm przyjął ustawę o radcach prawnych. Zgodnie...

22.10.2010

GUS coraz aktywniej wspomaga samorządy

Samorząd terytorialny

GUS poprzez dostarczanie informacji na potrzeby: diagnozowania warunkw i poziomu rozwoju lokalnego i regionalnego oraz badania zrżnicowania zjawisk społecznych i gospodarczych, służących do...

22.10.2010

Więcej czasu na ubieganie się o pieniądze

Samorząd terytorialny

Na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono komunikat dotyczący możliwości ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o zwiększenie części oświatowej subwencji...

22.10.2010

Sejm debatował nad projektami w sprawie in vitro

Posłowie debatowali w piątek nad sześcioma projektami ustaw dotyczących in vitro. Podczas dyskusji złożono kilka wniosków o ich odrzucenie, ale także o skierowanie do prac w komisji. Sejm ma podjąć...

22.10.2010

Więcej czasu na ubieganie się o pieniądze dla szkół

Na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono komunikat dotyczący możliwości ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o zwiększenie części oświatowej subwencji...

22.10.2010