Zakajew nie stawi się w sądzie, bo nie dostał wizy

Polska odmówiła wizy przebywającemu w Londynie Ahmedowi Zakajewowi, który wystąpił o nią, bo chciał w czwartek uczestniczyć w Warszawie swoim procesie ekstradycyjnym - powiedział jego obrońca...

25.01.2011

Uczelnie nie dokumentują fakturą VAT

Rozliczenia uczelni współpracujących przy wydawaniu publikacji naukowych powinny być dokumentowane notą księgową, a nie fakturą VAT. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 16 grudnia 2010...

25.01.2011

Mniej formalności w rozliczeniach z PFRON

Fundusz zwolnił niepełnosprawnych właścicieli firm uzyskujących refundację składek ZUS z comiesięcznego składania informacji o pomocy de minimis....

25.01.2011

Parki narodowe nie dbają o status swoich terenów

Aż 17,7 tys. ha obszarów chronionych w kraju nie zostało wpisanych do ksiąg wieczystych mówi Jacek Jezierski, prezes NIK. Podkreśla, że to może grozić niespodziewanymi roszczeniami wobec Skarbu...

25.01.2011

UZP przyśle maila o nowych zamówieniach

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił bezpłatną usługę e-mailowego powiadamiania zainteresowanych podmiotów o nowych zamówieniach publicznych, na podstawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie...

25.01.2011

UOKiK: lasy ukarane za preferowanie klientów

Zasady sprzedaży drewna stosowane przez Lasy Państwowe mają charakter antykonkurencyjny - twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję...

25.01.2011

Trybunał uratował pocztę przed upadkiem

Ustawodawca może ograniczyć wysokość odszkodowania za niewłaściwie wykonaną usługę Poczty Polskiej. Nie narusza to zasady równości ani prawa własności gwarantowanego w konstytucji - stwierdził...

25.01.2011

KUL ukarany za naruszanie praw studentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wymierzył 137 tys. zł kary Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach ze studentami oraz pobieranie opłat za studia...

25.01.2011

MS publikuje listę ustaw na egzamin adwokacki

53 pozycje zawiera wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin adwokacki, który odbędzie się w 2011 r. Listę we wtorek 25 stycznia opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości....

25.01.2011