Dariusz Lasocki

Artykuły autora

Czy radny w gminie musi być „miejscowy”?

Samorząd terytorialny Wybory

Kodeks wyborczy posługuje się instytucją stałego zamieszkiwania jako jedną z przesłanek determinującą możliwość kandydowania do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a później sprawowania tej funkcji. Czy w dobie coraz większej mobilności, wykorzystania technologii we wzajemnej komunikacji utrzymywanie tej przesłanki ma nadal sens - zastanawia się Dariusz Lasocki, radca prawny.

05.04.2024