Paweł Guzowski

Artykuły autora

Sposoby limitowania ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej

Ordynacja

Podstawowymi mechanizmami wyłączającymi ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej są tzw. czynny żal oraz korekta deklaracji podatkowej. Ich skuteczność zależy od spełnienia kilku warunków, których interpretacja budzi istotne wątpliwości. W przypadku czynnego żalu brak spełnienia określonych warunków może powodować, że czynny żal jako nieskuteczny wywrze efekt odwrotny do zamierzonego, stając się samodonosem - piszą Paweł Guzowski i Aleksandra Stysiał z kancelarii Deloitte Legal.

08.12.2023

Problematyczna odpowiedzialność karna skarbowa za ceny transferowe

Ordynacja

Wprowadzone w ramach zaostrzenia polityki karnej regulacje generują istotne problemy interpretacyjne. Tymczasem transakcje podatników z podmiotami powiązanymi stanowią przedmiot coraz większego zainteresowania organów podatkowych. Świadczy o tym wzrastająca rokrocznie – począwszy od 2019 r. – liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych i celno-skarbowych w tym obszarze - piszą Paweł Guzowski, Aleksandra Stysiał z Deloitte Legal.

21.09.2023