Oliwia Dziamecka

Artykuły autora

Podział spółki dłużnika nie jest obojętny dla roszczeń wierzycieli

Spółki Prawo gospodarcze

Podział spółki przez wydzielenie lub wyodrębnienie może w pewnych warunkach okazać się krzywdzący dla wierzycieli spółki dzielonej. Pomimo że taka sytuacja dopuszczalna jest z perspektywy przepisów Kodeksu spółek handlowych o podziale, nie oznacza to jednak, że wierzyciele powinni stracić tym samym szansę na zaspokojenie - pisze Oliwia Dziamecka, associate w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć DZP.

18.03.2024

Prawo holdingowe - wiążące polecenie to odpowiedzialność za ryzyko niewypłacalności

Spółki Prawo gospodarcze

Wchodząca za niespełna miesiąc w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzi do polskiego porządku prawnego prawo holdingowe. Oprócz korporacyjnych nowości dotyczących grup spółek, wywrze ono też wpływ na aspekty związane z niewypłacalnością spółek uczestniczących w grupie. Wniosek o upadłość spółki zależnej będzie mogła złożyć spółka dominująca z tej grupy.

15.09.2022