Joanna Fasula

Artykuły autora

Nowela KSH daje mocne uprawnienia radom nadzorczym

Spółki

Ostatnie zmiany do kodeksu spółek handlowych niewątpliwie ułatwią radom nadzorczym efektywne wykonywanie ich obowiązków. Możliwość zapraszania do współpracy eksperta, żądania dokumentów, informacji i wyjaśnień od szerokiego grona osób zaangażowanych w spółkę da radzie nadzorczej konkretne narzędzia do faktycznego sprawowania nadzoru - pisze Joanna Fasula, senior associate w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

19.10.2022

Instytucja wiążącego polecenia - ważna zmiana w prawie spółek handlowych

Spółki Prawo gospodarcze

Od 13 października 2022 r. obowiązywać będą przepisy tzw. prawa holdingowego, jednej z najbardziej doniosłych nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w ostatnich latach. Wśród nowych rozwiązań, które pojawią się w polskim porządku prawnym, będą wiążące polecenia, jakie spółka dominująca będzie mogła wydawać spółce zależnej w ramach grupy spółek.

08.09.2022