Grzegorz Keler

Artykuły autora

Dr Keler: Zmiany w podatku Belki mogą być niewystarczające

Domowe finanse PIT

Plany zmian w podatku Belki budzą na razie poważne wątpliwości. Z punktu widzenia celu, którym jest wzmocnienie rynku kapitałowego i zachęcenie Polaków do inwestowania, są niewystarczające. Jednocześnie mogą być potencjalnie problematyczne z punktu widzenia ich wdrożenia. Należy jednak pamiętać, że to jedynie zapowiedzi, a faktyczne znaczenie tych zmian poznamy dopiero po opublikowaniu projektu ustawy – pisze dr Grzegorz Keler, adwokat, senior manager w Thedy & Partners.

11.04.2024

Projekt zmian w ustawie o biegłych rewidentach budzi wątpliwości

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Procedowany obecnie przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, wśród licznych zmian przewiduje również łatwą do przeoczenia nowelizację ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pozornie niewielka zmiana budzi jednak spore wątpliwości, gdyż ingeruje w tajemnice prawnie chronione i stanowi potencjalnie duże zagrożenie dla przedsiębiorców – pisze dr Grzegorz Keler, adwokat.

13.07.2023

1 lipca wchodzi w życie nowy próg dla działalności nieewidencjonowanej

Małe i średnie firmy Finanse

1 lipca zostanie podniesiona wysokość progu, dzięki któremu dorabiający do pensji oraz mali przedsiębiorcy nie muszą rejestrować swojej działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Nie będzie to już 50, ale 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 lipca 2700 zł.

30.06.2023

Dr Keler: Puste faktury nadal interesują fiskusa

Ordynacja VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Niedawny wyrok TSUE przypomniał podatnikom o problemie tzw. pustych faktur, zwracając dodatkowo uwagę na jeden z aspektów tego zagadnienia, dotyczący czynności pozornych w świetle prawa cywilnego. W tym kontekście warto zadać pytanie, czy puste faktury nadal mieszczą się w obszarze zainteresowania organów podatkowych i w jaki sposób fiskus radzi sobie z tym problemem.

06.06.2023

Zatwierdzanie sprawozdania finansowego - w tym roku nie będzie przedłużenia terminu

Prawo gospodarcze Finanse

Inaczej niż w ubiegłych latach, Minister Finansów nie zdecydował się na przedłużenie terminów związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego oraz wykonania innych obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej. Tymczasem dla większości podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania, pierwszy termin w tym zakresie upłynął już z końcem marca. Proces sprawozdawczy powinien zatem już trwać.

04.04.2023
1  2  3