Konrad Dyda

Prawnik oraz doktorant z zakresu prawa, student na kierunku zdrowie publiczne, absolwent uczelni w kraju i za granicą, właściciel polsko-włoskiej firmy Centrum Usług Prawnych i Biznesowych - Centro Servizi Legali e Commerciali, prezes zarządu w spółce Med&Lex - Klinka Wsparcia Personelu i Jednostek Ochrony Zdrowia oraz w Fundacji Praw Medyka. Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych w Warszawie i Rzymie, obecnie współpracuje m.in. z Kancelarią Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni, gdzie zajmuje się przede wszystkim tematyką zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prawa budowlanego. W ramach działalności naukowej realizuje grant Narodowego Centrum Nauki; autor monografii oraz szeregu artykułów naukowych.

Artykuły autora

Przedsiębiorca też może unieważnić swój kredyt

Banki Kredyty frankowe

Przykład frankowiczów przyzwyczaił nas do myślenia, że największe szanse na unieważnienie swoich umów kredytowych mają konsumenci. Nic bardziej mylnego. Przedsiębiorcy również mają szansę na osiągnięcie tego efektu, a jeżeli profesjonalnie zadbają o swoje prawa, może to nie być wiele trudniejsze niż w przypadku konsumentów.

18.05.2024

Firma ma problem ze spłatą długu. Czy windykacja przedsądowa się opłaca?

Finanse

Windykację można zdefiniować jako podejmowanie działań zmierzających do nakłonienia dłużnika do spłaty długu. Nie jest ona tym samym, co egzekucja prowadzona przez organy państwowe, np. komorników. W większości przypadków zdecydowanie warto podjąć próbę windykacji, pamiętając jednak, że może ona przebiegać jedynie w granicach wyznaczonych przez prawo.

04.05.2024

Dyda: Komu służą prawa medyków? Pacjentom

Pacjent Zawody medyczne

Warunki, w których pracują medycy, często przekładają się na ich – nieraz wręcz skrajne – przepracowanie. Generuje to ogromne zagrożenie dla pacjentów. Dlatego bez poszanowania praw personelu medycznego trudno spodziewać się poprawy jakości opieki zdrowotnej - pisze dr n. prawn. Konrad Dyda.

30.03.2024

Zapis na sąd polubowny nie zawsze jest wykonalny

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Sąd polubowny w wielu przypadkach stanowi naprawdę ciekawą i korzystną alternatywę w porównaniu z prowadzeniem „tradycyjnego” postępowania cywilnego. Jednak zapis na sąd polubowny nigdy nie może stanowić przeszkody w dostępie do sądu. Dlatego zapis często może okazać się nieważny, bezskuteczny czy niewykonalny – także ze względów finansowych.

28.03.2024

Wadium a interesy stron umowy – jak je dobrze zabezpieczyć?

Zamówienia publiczne

Wadium służy zabezpieczeniu prawidłowego przebiegu aukcji lub przetargu oraz postępowania zmierzającego do wyboru wykonawcy zamówienia publicznego. Z perspektywy organizatora bądź zamawiającego do świetna forma redukcji ryzyk związanych z procedurą. Jej uczestnik zaś zawsze ma prawo odzyskać wadium, gdy jest oferta nie zostanie wybrana lub gdy zajdą inne, szczególne okoliczności.

07.03.2024
1  2  3  4  5  6  7  8  9    10