Mariola Berdysz

Artykuły autora

Rozporządzenie określa wymiary stopni schodów ewakuacyjnych

BHP Budownictwo

Schody ewakuacyjne muszą jednocześnie spełniać wymagania dla schodów, jak i wymagania dla dróg ewakuacyjnych. Wszystkie te wymagania określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Np. szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej to co najmniej 0,35 m.

17.08.2022

Pompa ciepła nie wymaga pozwolenia, ale trochę formalności jest

Administracja publiczna Budownictwo

Pompa ciepła to coraz popularniejsze rozwiązanie. Wykorzystuje ciepło gromadzone w powietrzu, wodzie albo gruncie. Warto wiedzieć jakie wymagania trzeba spełnić, żeby wykonać taką pompę zgodne z przepisami budowlanymi i przepisami szczególnymi – w zależności od rodzaju pompy.

15.01.2022