Radosław Żygadło

Artykuły autora

Wiążące polecenie – najbardziej kontrowersyjny instrument nowego prawa holdingowego

Spółki Prawo gospodarcze

Procedowana obecnie w Sejmie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzi instytucję wiążącego polecenia. Jest to bez wątpienia jedna z najważniejszych zmian wynikających z nowego prawa holdingowego, albowiem przełamuje ona zasadę odrębności prawnej spółek i prowadzi do modyfikacji zasad odpowiedzialności menedżerów za podejmowane decyzje biznesowe.

14.10.2021