Anna Stasiak - Apelska

Artykuły autora

Ochrona know-how firmy to trudna sztuka

Rynek Ochrona konkurencji

Brak prawidłowej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa może być dla przedsiębiorcy bardzo dotkliwy. Częstą formą naruszeń są działania pracowników, szczególnie tych byłych, którzy odchodząc zachowują lub zabierają ze sobą np. listę klientów, wzorów dokumentów czy metod, którymi posługiwali się u pracodawcy - pisze radca prawny dr Anna Stasiak-Apelska.

16.07.2021