Dariusz Kała

Artykuły autora

Stanowisko NSA może wywołać falę wadliwych uchwał ekwiwalentowych

Samorząd terytorialny

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 13 września 2023 roku w sprawie uchwał ekwiwalentowych nie zasługuje na utrwalenie w orzecznictwie oraz w praktyce stosowania ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. NSA nie przewidział skutków swojej powierzchownej wykładni prawa i może się przyczynić do chaosu legislacyjnego na poziomie samorządów gminnych.

10.11.2023

Już wiadomo, kto ma kupić mundur galowy dla strażaka OSP

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która wchodzi w życie 8 września 2023 r. ostatecznie zamyka kwestię sporu w zakresie finansowania przez gminy mundurów galowych ochotniczych straży pożarnych. Przez lata jedne gminy finansowały zakup, inne nie, a niektóre uprawiały ekwilibrystykę księgowo-fakturową.

26.08.2023

Gmina może finansować paliwo na wyjazdy OSP na imprezy, msze, zebrania

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Nietrafne stanowisko RIO w Kielcach w zakresie finansowania OSP wzbudziło niepokój w gminach. Stanowiska tego nie należy uwzględniać w praktyce finansowania OSP przez gminy i nie dotyczy ono wszystkich gmin w Polsce. Artykuł 10 ustawy o ochotniczych strażach nie wyczerpuje zakresu i sposobów finansowania ochotniczej straży pożarnej przez gminy – uważa dr Dariusz P. Kała, z Kancelarii Prawnej „LexKała”.

08.02.2023

Wsparcie państwa także na ogrzewanie remiz OSP

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy

Ochotnicze Straże Pożarne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ogrzewania remiz w związku z kryzysem energetycznym. Mogą skorzystać ze „średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą” lub „dodatku dla podmiotów wrażliwych”. Oświadczenie w celu uzyskania preferencyjnej stawki należy złożyć do sprzedawcy do 6 października 2022 r., a wniosek o dodatek do 30 listopada 2022 r. w gminie. Można skorzystać tylko z jednego rodzaju pomocy.

27.09.2022

Ekwiwalent dla strażaków ratowników OSP trzeba poprawić

Samorząd terytorialny

Wojewodowie, jako przedstawiciele rządu w województwach, ostatecznie podważyli wykładnię MSWiA oraz KG PSP w zakresie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Jedynym i koniecznym sposobem zamknięcia rozstrzygniętego w tym momencie ogólnopolskiego sporu, jest nowelizacja ustawy o OSP - pisze dr Dariusz P. Kała, specjalizujący się w prawie ochrony przeciwpożarowej.

17.05.2022
1  2