Dawid Feliszek

Artykuły autora

Trudna sztuka pisania statutu fundacji

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Najczęstszymi zarzutami wysuwanymi względem ustawy o fundacjach są jej enigmatyczność i lakoniczność. Ustawa, która reguluje przecież sposób funkcjonowania osób prawnych mogących prowadzić rozbudowaną działalność, liczy zaledwie 20 artykułów, przez co nie udziela odpowiedzi na wiele naglących pytań co do tego sposobu funkcjonowania.

23.09.2022

Na fundacje rodzinne trzeba jeszcze poczekać

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Chociaż fundacje rodzinne są wyczekiwanym rozwiązaniem dotyczącym sukcesji rodzinnych przedsiębiorstw, to na ich wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przyjdzie jeszcze poczekać. Projektodawca uwzględnił część uwag zgłaszanych w toku konsultacji, ale projekt ustawy utknął obecnie w procesie legislacyjnym i nic nie wskazuje na to, że ten miałby się szybko zakończyć. Piszą o tym Patrycja Bińczak i Dawid Feliszek.

25.07.2022

NGO – niełatwo zidentyfikować beneficjenta w fundacjach i stowarzyszeniach

Administracja publiczna RODO

Według obowiązujących od niedawna przepisów, organizacje pozarządowe i fundacje mają obowiązek dokonywania zgłoszeń osób, które posiadają wpływ na ich funkcjonowanie, do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. O ile w spółkach to dość proste zadanie, to zidentyfikowanie swojego beneficjenta rzeczywistego przez NGO wcale nie musi należeć do najprostszych - pisze Dawid Feliszek.

09.12.2021

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej dla fundacji rodzinnej może ograniczyć jej skuteczność

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Projektowana ustawa o fundacji rodzinnej to regulacja wyczekiwana przez wielu przedsiębiorców rodzinnych szukających skutecznych sposobów na zapewnienie sukcesji swojego biznesu. Projekt przewiduje jednakże dla fundacji rodzinnych zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, który może okazać się dużym problemem dla prowadzenia i realizacji jej celów - twierdzą Patrycja Bińczak i Dawid Feliszek.

18.09.2021

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą - zarząd odpowiada, ale nie jak w spółce

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale odpowiedzialność członków zarządu fundacji jest ograniczona. Mogą jednak pojawić się sytuacje, kiedy poniosą oni odpowiedzialność, o czym warto pamiętać zarówno przy sprawowaniu funkcji członka zarządu fundacji, jak również wchodząc z fundacją w relacje gospodarcze - pisze Dawid Feliszek.

08.09.2021
1  2