Łukasz Skoczeń

Artykuły autora

Uczestnik PPK nie musi oszczędzać w funduszu zdefiniowanej daty, do którego został „zapisany”

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK

W pracowniczych planach kapitałowych obowiązuje tzw. autozapis. Osoby zatrudnione domyślnie stają się uczestnikami PPK, chyba że złożą deklarację o rezygnacji. Domyślny jest także fundusz zdefiniowanej daty, w którym uczestnik PPK oszczędza. Zmiana funduszu przez uczestnika PPK wymaga podjęcia przez niego określonego działania.

20.06.2023

Pracodawca i pracownik mogą zmienić wysokość swoich wpłat do PPK

Prawo pracy Finanse PPK

Oprócz wpłat podstawowych do pracowniczego planu kapitałowego zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych, których wysokość mogą później zmieniać. Pracownik, po spełnieniu określonych warunków, może ponadto obniżyć wysokość swojej wpłaty podstawowej do PPK.

16.09.2022

Za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK grozi grzywna

Domowe finanse Emerytury i renty

Nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w tym programie jest wykroczeniem. Odpowiedzialność może ponieść nie tylko pracodawca, ale także osoba działająca w jego imieniu. Krąg osób mogących ponieść odpowiedzialność został określony w taki sposób, aby objąć możliwie największą grupę osób związanych z podmiotem zatrudniającym oraz mogących oddziaływać na osoby zatrudnione.

01.03.2022

W PPK już prawie 8 mld oszczędności, które zarabiają

Domowe finanse Emerytury i renty

Wyniki finansowe uczestników zachęcają do oszczędzania w programie pracowniczych planów kapitałowych, bo instytucje finansowe zarobiły dla swoich uczestników ponad 425 mln zł. Największa, prawie 45-procentowa partycypacja, jest w podmiotach zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Ponad 73 procent uczestników PPK to osoby między 30 a 54 rokiem życia.

14.02.2022

PPK - ważne ile oszczędzamy i w jakim funduszu

Emerytury i renty PPK

To, ile w praktyce wypłacimy z PPK zależy nie tylko od tego, jak długo oszczędzamy w tym programie i w jakiej wysokości wpłaty zasilają nasz rachunek PPK. Istotne są też wyniki funduszu, w którym oszczędzamy. Czynników mających wpływ na to, ile środków – po okresie oszczędzania w PPK - będziemy mogli wypłacić, jest zresztą dużo więcej.

03.04.2021
1  2