Juditha Majcher

Artykuły autora

Wdrożenie systemu compliance w przedsiębiorstwie to wiele praktycznych korzyści

Środowisko Prawo gospodarcze Zarządzanie

Dobra konstrukcja systemu compliance jest potrzebna, ponieważ dzięki temu dochodzi do redukcji kosztów (jest taniej), jest etyczniej, przejrzyście i zgodnie z prawem. Organizacja działa dzięki temu w sposób transparentny wobec inwestorów i regulatorów. Ułatwia też wdrożenie zasad ESG, nie tylko na papierze, ale też w rzeczywistości - pisze Juditha Majcher, Legal Insider.

08.02.2024

Nowelizacja wdrażająca AML V pełna niedoskonałości

Spółki Finanse Compliance

Instytucje finansowe muszą się przygotować na nowe regulacje dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ministerstwo Finansów upubliczniło właśnie projekt ustawy implementującej dyrektywę AML V. Niestety zawiera on wiele nieprecyzyjnych sformułowań i nowych obowiązków. Jakich piszą Juditha Majcher i Wojciech Kapica, eksperci z SMM Legal.

26.06.2020

Już możliwe wirtualne posiedzenia organów korporacyjnych

Spółki RODO

Przepisy specustawy pozwalają na zdalne odbywanie posiedzeń zarządów i rad nadzorczych. Posługując się nowymi rozwiązaniami trzeba jednak zapewnić standardy bezpieczeństwa transferu danych i ochrony przetwarzanych informacji. Powzięta w nowym trybie uchwała i protokół powinny być opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

22.05.2020