Paweł Maczyński

Artykuły autora

Zwrot podatku wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego

Pomoc społeczna Domowe finanse PIT

Kwestia uznania zwrotu podatku za dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej należy do spornych zagadnień w przyznawaniu świadczeń. Według eksperta LEX Biuro Rachunkowe, zwrot podatku stanowi dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, ale z uwagi na fakt, iż co do zasady jest on wypłacany jednorazowo – to należy go uwzględnić w dochodzie rodziny,

23.04.2020

Centra Usług Społecznych to eksperyment na potrzebujących

Pomoc społeczna

Zakładane wejście w życie ustawy umożliwiającej tworzenie centrów usług społecznych w miejsce lub obok funkcjonujących OPS może dotknąć ok. 1 mln rodzin korzystających obecnie z systemu pomocy społecznej oraz kilkadziesiąt tysięcy pracowników gminnych jednostek pomocowych - pisze Paweł Maczyński.

05.12.2018

Pracownik socjalny potrzebny od zaraz

Pomoc społeczna

Poważne problemy kadrowe dotykających publiczną pomoc społeczną. Powszechnie obserwowana jest rezygnacja pracowników socjalnych z wykonywania zawodu i zmiana przez nich charakteru świadczonej pracy,...

06.09.2018