Ewa Piętowska

Pracując ponad 25 lat w organach administracji państwowej związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zdobyła rozległe doświadczenie z zakresu obowiązujących regulacji prawnych dotyczących tych zagadnień, szczególnie w dziedzinie ochrony wód. Ponadto uczestnicząc w procesach legislacyjnych związanych z wdrażaniem do krajowego prawodawstwa dyrektyw unijnych w obszarze jakości wód, wyspecjalizowała się w problematyce obejmującej instrumenty prawne związane z ochroną wód, w tym z wymaganiami dot. wprowadzania ścieków do środowiska oraz w zakresie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ma także duże doświadczenie w problematyce obejmującej środki finansowo-prawne funkcjonujące w gospodarce wodnej i ochronie wód. Z wykształcenia inżynier biologicznej ochrony wód.

Artykuły autora

1  2  3  4  5  6  7  8  9    22