Michał Zdyb

Doradca podatkowy, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego. Członek zarządu i partner zarządzający działem podatkowym w ATAC Audytotrzy i Partnerz sp. z o.o. Współpracował m.in. z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy oraz kierował działami podatkowymi polskich firm z kapitałem zagranicznym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz zajęcia ze studentami wyższych uczelni.

Ważniejsze publikacje:

"Międzynarodowe prawo podatkowe. Opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne osób pracujących w Unii Europejskiej", Warszawa 2006 (współautor)

"Oddziały oraz przedstawicielstwa osób zagranicznych w Polsce - aspekty prawne oraz podatkowe", Warszawa 2007 r.

Artykuły autora

Reklama usług doradztwa podatkowego

Podpisana w dniu 23 czerwca 2010 r. nowelizacja ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z pźn. zm.) dalej u.d.p. wprowadziła szereg zmian,...

02.09.2010

Rozwój usług doradztwa podatkowego

Doradca podatkowy to zawd zaufania publicznego powołany ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z pźn. zm.) dalej u.d.p. Warunkiem...

19.08.2010

Strata w podatku dochodowym od osób prawnych

Przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym od osb prawnych jest dochd bez względu na rodzaj źrdeł przychodw, z jakich ten dochd został osiągnięty. Czasami przedmiotem opodatkowania może być...

13.10.2009
1  2