Polska popiera-kapitał naturalny

Środowisko

Utrata rżnorodności biologicznej spowodowana działalnością ludzi jest tysiąckrotnie szybsza niż tempo naturalne - typowe dla długofalowej historii Ziemi. Dlatego Europa walczy o utrzymanie naszego...

05.09.2011

Złoty słabnie, euro już po 4,20 zł

Kurs złotego słabnie, w poniedziałek rano euro kosztuje już 4,20 zł. Powodem są obawy inwestorw o sytuację gospodarczą USA oraz kondycję pogrążonych w kryzysie zadłużenia państw strefy euro.

05.09.2011

Kierowca kopalni nie ma prawa do emerytury górniczej

Ubezpieczenia społeczne HR

Transport grnikw i dowożenie sprzętu do kopalni nie jest pracą pod ziemią. Tym samym lata pracy polegającej na rozwożeniu grnikw i zaopatrywanie kopalni w odpowiedni sprzęt nie mogą być brane pod...

05.09.2011

Deweloper nie wbił łopaty, czy bank da kredyt?

Budownictwo

Większość bankw jest gotowa udzielić kredytu na zakup dziury w ziemi, ale po sprawdzeniu dewelopera. Najlepiej, aby miał już na koncie kilka ukończonych projektw. Kredyt na mieszkanie w budowie...

05.09.2011

RPO: trzeba sposobu na wadliwe doręczenia

Brak przepisów regulujących problem skutków prawnych nieprawidłowego doręczenia orzeczenia sądowego prowadzi do niejasnych sytuacji procesowych - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. I domaga się w...

05.09.2011

Amerykańskie firmy nie zatrudniają

W piątek w USA nastroje były słabe już przed publikacją amerykańskich danych makro, bo mocno traciły indeksy w Europie. Tam nadal trapiła graczy sytuacja Grecji i innych państw PIIGS. Potem jeszcze...

05.09.2011

Mała stabilizacja na rynku domów

Budownictwo

Na stołecznym rynku ceny domw nie zmieniły się od roku. Oferta deweloperska kurczy się, dużo jest używanych wystawionych na sprzedaż. Ruch na rynku jest nieduży....

05.09.2011

Kwiatkowski będzie popierał zniesienie art. 212 kk

Uważam, że polityków należy rozliczać nie tylko ze słów, ale także z czynów - mówi minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. I przypomina, że Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło projekt...

05.09.2011