Religia? Proszę zapłacić

W ramach 5 bezpłatnych godzin dziecka w przedszkolu, podczas których realizowana jest tzw. podstawa programowa, rząd nie przewidział lekcji religii. Władze Zakopanego uznały, że muszą za nie płacić...

18.01.2012

Konfrontacje Aplikantów Adwokackich 2012 rozpoczęte

Prawnicy

Ruszył nowatorski projekt ogólnopolskiej platformy dyskusyjnej Konfrontacje Aplikantów Adwokackich 2012. W siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka oraz adw. Wojciech...

18.01.2012

RPO pyta prok. Seremeta o naruszenie tajemnicy

Prof. Irena Lipowicz, zwróciła się do prok. Andrzeja Szeremeta prośbą o udzielenie RPO informacji, czy zostało wszczęte stosowne postępowanie w sprawie żądania bilingów dziennikarzy. A także, jakie...

18.01.2012

Pogotowie ratunkowe pozwało do sądu internautę

Odwołania szkalujących wypowiedzi, publikowanych od 15 lat na forach internetowych oraz przeprosin domaga się przed sądem pogotowie ratunkowe od mieszkańca Bydgoszczy. Mężczyzna stracił w 1997 roku,...

18.01.2012

Leśnicy odznaczeni medalami

Środowisko

Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska 16 stycznia br. wręczył medale Pro Memoria. - To bardzo ważne pamiętać o tych, ktrym zawdzięczamy dziś wolną, demokratyczną i niepodległą...

18.01.2012

Świadczenia wypadkowe także dla nietrzeźwego

BHP

Pracownikowi wykonującemu pracę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środkw odurzających lub substancji psychotropowych nie przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego tylko wwczas, gdy w...

18.01.2012