Polskie sądy coraz wolniejsze

Z liczb wynika, iż nie poprawiła się kondycja sądownictwa powszechnego twierdzi Marlena Gilewicz, naczelnik Wydziału Statystycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. Na załatwienie spraw czeka się 1,6...

29.09.2011

Zielone złoto w Rynie

Środowisko

Nasze trzy środowiskowe priorytety: efektywne wykorzystanie zasobw, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja Europy do tych zmian , jak i ochrona rżnorodności biologicznej nie mogą funkcjonować...

29.09.2011

MG: specjalne strefy ekonomiczne w każdej gminie

Bezterminowe przedłużenie funkcjonowania SSE, zorganizowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w każdej gminie oraz rozszerzenie formuły funkcjonowania stref na inicjatywy klastrowe i...

29.09.2011