Nowelizacja prawa o ustroju sądów już ogłoszona

Wzbudzająca w środowisku prawniczym olbrzymie kontrowersje nowelizacja z 18 sierpnia 2011 r. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku...

29.09.2011

Zielone złoto w Rynie

Środowisko

Nasze trzy środowiskowe priorytety: efektywne wykorzystanie zasobw, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja Europy do tych zmian , jak i ochrona rżnorodności biologicznej nie mogą funkcjonować...

29.09.2011

Polskie sądy coraz wolniejsze

Z liczb wynika, iż nie poprawiła się kondycja sądownictwa powszechnego twierdzi Marlena Gilewicz, naczelnik Wydziału Statystycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. Na załatwienie spraw czeka się 1,6...

29.09.2011

Odznaczenia dla wybitnych polskich prawników

Prawnicy

Na wniosek ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego prezydent RP Bronisław Komorowski nadał dzisiaj ordery wybitnym polskim prawnikom. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia...

29.09.2011

Mała stabilizacja w nieruchomościach?

Budownictwo

Światowa recesja gospodarcza poważnie wstrząsnęła fundamentami rynku nieruchomości. Część analitykw coraz częściej wspomina jednak o stopniowej stabilizacji sytuacji. Czy jest to rwnoznaczne z...

29.09.2011

MSWiA nie będzie nadzorować administracji?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma zostać pozbawione kompetencji dotyczących nadzoru nad administracją i stać się resortem siłowym. Taką reformę zapowiada PO w przypadku wygranej w...

29.09.2011