PLL LOT musi znosić krytykę prasy i ekspertów

Ekspert ma prawo do wypowiadania się krytycznie w prasie. Ocena wyrażona w dyskursie publicznym nie podlega testowi fałszu i prawdy, jest więc zgodna z prawem orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w...

10.10.2011

Protesty wyborcze do SN są przedwczesne

Napływają już pierwsze protesty wyborcze do Sądu Najwyższego. Są to jednak pisma przedwczesne dlatego, że protest można składać dopiero po publikacji wyników wyborów w Dzienniku Ustaw....

10.10.2011

W środę apelacja w sprawie adwokata Jacka Dubois

Prawnicy

12 października 2011 roku odbędzie się rozprawa apelacyjna w sprawie przeciwko adwokatowi Jackowi Dubois. Będzie to dalszy ciąg procesu w precedensowej sprawie dotyczącej zakresu prawa do obrony w...

09.10.2011

Radcowie przygotowują nowy program aplikacji

Prawnicy

Zdecydowane zwiększenie liczby ćwiczeń i warsztatów oraz zmniejszenie liczby wykładów i generalnie przedmiotów, przewidują założenia do nowego programu aplikacji radcowskiej. Nowy program miałby...

09.10.2011

NSA: skarga na plan, gdy naruszono prawo

Obowiązek uwzględnienia skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powstaje wówczas, gdy naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia jest związane z jednoczesnym naruszeniem...

09.10.2011

Sąd: gmina nie musi płacić za oświetlenie obwodnicy

Gmina wiejska Słupsk (Pomorskie) nie musi płacić za oświetlenie biegnącej przez jej teren obwodnicy o klasie drogi ekspresowej - uznał w piątek słupski sąd rejonowy i oddalił powództwo Generalnej...

09.10.2011

Adwokacki sąd dyscyplinarny wydalił z zawodu aplikantkę

Prawnicy

Sprawa dotyczy Magdaleny R., trzydziestokilkuletniej aplikantki adwokackiej trzeciego roku, która występowała już w sądach jako pełnomocnik prawny stron. Okazało się, że kilka lat temu Sąd Rejonowy...

09.10.2011

RPO: nie trzeba stygmatyzować upośledzonego ucznia

Rozporzadzenie ministra edukacji narodowej nakazuje umieszczanie na świadectwie szkolnym osób, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, informacji o dostosowaniu programu...

09.10.2011

Toruń: Rozpoczynają się konsultacje w sprawie bulwaru

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości nadwiślańskiego Bulwaru Filadelfijskiego rozpoczęły się w sobotę w Toruniu. Po raz pierwszy mieszkańcy na miejscu planowanej inwestycji mogą przekazać swe...

08.10.2011